THE STRANGE HISTORY OF PENTECOSTALISM

The following is Part 1 of 3 of “The Strange History of Pentecostalism” by David W. Cloud From its inception the “latter rain” Pentecostal movement has been characterized by doctrinal heresy, exaggeration, and deception. I realize these are hard words, but the documentation is irrefutable. This is because the first…

Continue reading

Waarom Geen Bekerings

Waarom geen Bekerings verskyn in 1898  uit die pen van Andrew Murray. Dit is 38 jaar na die herlewing in die Kaap en teen die tyd was daar weer algemene vervlakking in die gesondheid van die Kerke. Hier is ‘n baie kort opsomming van hierdie boekie met die bede dat…

Continue reading