Die simboliek van 27 Julie 2018 se Maansverduistering!

Het jy die waarskuwing van 27 Julie 2018 in die hemel gesien? Die dag van die Here waarvan in die Bybel gepraat word kom en daardie was een van die beste waarskuwende tekens ooit. Hoeveel mense was toe gereed sou dit daardie dag gewees het? As jy nie gereed was…

Continue reading

Model Karre – Cars

A model vehicle or toy vehicle is a miniature representation of an automobile. Other miniature motor vehicles, such as trucks, buses, or even ATVs, etc. are often included in this general category. Miniature models of automobiles first appeared in Europe around the time real automobiles did. Then, shortly after, they…

Continue reading