Wat is nou van belang vir die Liggaam / What is important for the Body now

Wat is nou van belang vir die Liggaam!? Alle fasette van Dogma met spesifieke fokus op korrekte Hermeneutiek, Pneumatologie, Eskatologie moet in plek wees. Brood van die Lewe, Lewende Water, Melk, Verwerkte koring, Vaste Spys, Heelgraan, Manna, Olie en Olie vir die Lampe, Olie –  Aangename Geur, Heuning en Mos,…

Continue reading

Foxe’s Book of Martyrs

The Actes and Monuments, popularly known as Foxe’s Book of Martyrs, is a work of Protestant history and martyrology by Protestant English historian John Foxe, first published in 1563 by John Day. It includes a polemical account of the sufferings of Protestants under the Catholic Church, with particular emphasis on…

Continue reading