Afrikaans

Leefstyl C het ‘n strategiese benadering tot die moderne leefstyl…

Sony Z2 552

Daar moet ʼn fyn balans wees tussen werk en die ander fasette van ʼn mens se leefstyl. Die kuns lê daarin om hierdie balans sinvol te vind. Hierdie gebalanseerde benadering is sentraal omdat die lewe meer is as ʼn doel wat bereik moet word…

Ons vertrekpunte is Christelik van aard!

Dit is baie maklik om vasgevang te word in ons stresvolle roetines sonder dat daar gesien kan word hoe mens die daaglikse eise van ons lewens kan trotseer. Die professionele bystand van Leefstyl C se konsultante is egter tot u beskikking om die bestaande situasie te ontleed en saam met jou ʼn oplossing te vind of net geringe aanpassings te doen.

Leefstyl C se betrokkenheid

Die werk wat Leefstyl C doen sal jou met vaardighede toerus wat jou sal help om opSony Z2 262

besigheid, sosiale, familie en geestelike vlak staande te bly. Hierdie vlakke is almal gekoppel aan mekaar.

Desnieteenstaande jou huidige situasie sal enigeen waarde vind hierin, siende dat leefstylafrigting alle fasette van jou huidige leefstyl in ag neem en daartoe sal lei dat jy opsies sal hê oor hoe om jou lewenskwaliteit te verbeter en om meer gefokus in jou daaglikse lewe te leef.

Verandering ten goede

Wanneer jy hierdie reis saam met ons begin sal jy blootgestel word aan fasette van ʼn leefstyl wat ons belangrik vind en wat baie keer afgeskeep word. Jy mag in een faset of in die meeste voldoende presteer maar as jy in een faset ʼn probleem het sal dit jou lewe dienooreenkomstig affekteer.

Dit beteken nie dat daar noodwendig groot veranderinge hoef plaas te vind nie.  Dit is baie keer net een faset wat verander of net ʼn bietjie aangepas moet word.

Leefstyl Model

Leefstylafrigting
Wat is leefstyl afrigting?
Praktiese wenke wat in ʼn oplossing vervat kan word na  behoorlike analise en intervensie.

Privaat Afrigting
Bekendstelling van ʼn gebalanseerde leefstyl;
Leefstyl afrigting kan in individuele of groep formaat
gedoen word. Individue, Vriende en Gades kan geakkommodeer word in sessies.

– Besigheidsektor Afrigting
Optimale funksionering in die werkplek;
In die besigheidsektor word leefstyl werk gedoen met Senior Bestuur, Bestuurders en   Personeel. Deur dit te doen word optimale funksionaliteit verseker…

Skakels

ClassicFM – RSG – Klere

Clarence Larkin

Dispensational theology  (Kaarte) Bybelstudies

Eskatologie >>>

    Prentresultaat vir emergent church  nuwe-strominge-in-die-teologie

endtimes_overview

Wyn & Kos

Wine and Food Specialists – Recommended Wines – Delicatessen

Sony Z2 552

Huis & Leef

House and Home Specialists

Sony Z2 415  

Restaurante

Recommended restaurants

La Pentola Restaurant logo    La Madeleine. A taste of Bistronomy

Stokperdjies

– Wood work – Fly fishing – More hobbies

Ontspanning

Special Events

Prentresultaat vir drama logo 

Boeke

  Shadows of the Beast - By Jacob Prasch The Final Words of Jesus - By Jacob Prasch Eschatology

 

DSC_0255   Loerie Leefstyl C

Addisionele inligting: Leefstyl C funksioneer vanuit Pretoria (Gauteng), Suid-Afrika. Ons kan enige kliënt(e) akkommodeer vir ‘n leefstylverwante sessie, by ‘n plek gerieflik vir albei partye. Kontak Danie Strydom vir professionele leefstylafrigting en liniëring.

Leave a Reply