Almal kan Tennis Speel – Everyone can Play Tennis

Leefstyl Tennisakademie (Lifestyle C) in samewerking met Zambesi Tennisklub het ontwikkelingsprogramme vir Tennis in die omgewing.

Die Besigheidsektor word ook by hierdie inisiatief betrek en dit bou op na algemene tennis ontwikkeling Noord van die Magaliesberg tot by Hammanskraal asook in die res van Pretoria!

Volwassenes en Kinders word betrek hierby.

Tennis Ontwikkelingsprogramme – Tennis Development Programs(Pdf)

Meer sosiale aktiwiteite en deelname word beplan! “Almal kan Tennis Speel”

Hierdie uitnodiging en uitdaging gaan uit na alle skole en klubs in Pretoria.

Navrae kan aan Danie Strydom gerig word as jy betrokke wil raak hierby!

Danie Strydom 0827792431 daniestrydom@lifestylec.com


Lifestyle Tennis Academy (Lifestyle C) in association with Zambesi Tennis Club has development programs for Tennis in the area.

We are involving Business in this initiative and it will build up to tennis development North of the Magalies as far as Hammanskraal and to the rest of Pretoria!

Adults and Children are involved.

More social activity and participation will be planned! “Everyone can play tennis”

This request and challenge is to all clubs and schools in the Greater Pretoria area.

Send inquiries to Danie Strydom if you would like to get involved!

Tennis Equipment Toerusting – Wilson


Navrae / Inquiries

Comments are closed.