Hamas leaders in discussion with ANC and the Universities burn

This is no wonder when you take in to consideration how the ANC Government make Israel and the Jews to be such villains and are just pushing a one sided view as most of the world does! America has also turned its back on Israel and we see how it…

Continue reading

Planning a December getaway? Take a look at some of SA’s favorite summer holiday spots:

SA-Venues.com added 7 new photos. Planning a December getaway? Take a look at some of SA’s favorite summer holiday spots: 1. Cape Town’s Atlantic Seaboard, known for its startling beauty and hip, buzzing cosmopolitan feel: http://www.sa-venues.com/accommodation/atlantic-seaboard.php 2. Plettenberg Bay – a small town for ocean lovers: http://www.sa-venues.com/accommodation/plettenbergbay.php 3. Hermanus –…

Continue reading

All of Christendom Is Offended by Pope Francis

All of Christendom Is Offended by Pope Francis It is no secret that the Pope claims to give absolution or forgiveness of sin. Who can forgive sin but God? This man for all seasons has come dangerously close to standing in God’s stead as millions worship him. His style so…

Continue reading

Gereformeerde klassis Moot spreek hom uit teen die NG Kerk se besluit

Gereformeerde klassis Moot spreek hom uit teen die NG Kerk se besluit Met dank aan Francois van Deventer wat die inligting verskaf het. Die Gereformeerde Kerke in klassis Moot (BetEl, Daspoort, Meijntjieskop, Elofsdal, Innesdal, Kandelaar, OosMoot, Bronkhorstpruit, Pretoria(d), Andeon, Bergsig, Totiusdal en WonderboomSuid.) het die volgende Mosies eenparig aanvaar by vanaand…

Continue reading

OTJIWARONGO STAAN OP VIR DIE WAARHEID!

Dinsdag, 13 Oktober 2015; Johannes de Koning BESLUIT DIE KERKRAAD VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK OTJIWARONGO HET OP ‘N BUITENGEWONE VERGADERING GEHOU OP DIE 13DE OKTOBER 2015 DIE VOLGENDE BESLUIT GENEEM:                                                                                                                  ONS STANDPUNT TEENOOR DIT WAT DIE PAS-AFGELOPE ALGEMENE SINODE VAN DIE NG KERKVERBAND BESLUIT HET OOR SELFDE-GESLAG-VERHOUDINGS (Bewoording met vergunning aan…

Continue reading

Harpazo

Harpazo deur Jacob Prasch. Ons Sal Verander Word Soos Wat Hulle Verander het. “Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die…

Continue reading

Judge Not?

Judge not by Jacob Prasch Introduction Do not speak against one another, brethren. He who speaks against a brother or judges his brother, speaks against the law and judges the law; but if you judge the law, you are not a doer of the law but a judge of it.…

Continue reading

Vrystaatse Sinode moet uit Algemene Sinodale verband tree

Die Vrystaatse Sinode moet herbesin oor sy verband met die Algemene Sinode Die bloot emosionele besluit van die Algemene Sinode vir Gay huwelike ens wys dat die kerk toe nie bo die tydsgees kon uitstyg nie.  Die Bybel moet ons enigste rigsnoer wees vir alle belsuite anders raak ons bloot…

Continue reading

Die herders het dom geword!

Die herders het dom geword in die ou tyd! Jer. 10:21  Want die herders het dom geword en die HERE nie gesoek nie; daarom was hulle nie voorspoedig nie, en hulle hele kudde is verstrooi. Kan dit wees dat predikante vandag dom kan wees? Bo redelike twyfel en nie eers…

Continue reading

The King is Coming: Who Cares?

Download MP3 Jan Markell and Eric Barger talk eschatology with Dr. David Reagan for the hour. We carry his updated book, “Living for Christ in the End Times: Coping with Anarchy and Apostasy.” Find it here. How can we live for Christ victoriously in these last days? Hardly anyone cares…

Continue reading