Planning a December getaway? Take a look at some of SA’s favorite summer holiday spots:

SA-Venues.com added 7 new photos. Planning a December getaway? Take a look at some of SA’s favorite summer holiday spots: 1. Cape Town’s Atlantic Seaboard, known for its startling beauty and hip, buzzing cosmopolitan feel: http://www.sa-venues.com/accommodation/atlantic-seaboard.php 2. Plettenberg Bay – a small town for ocean lovers: http://www.sa-venues.com/accommodation/plettenbergbay.php 3. Hermanus –…

Continue reading

All of Christendom Is Offended by Pope Francis

All of Christendom Is Offended by Pope Francis It is no secret that the Pope claims to give absolution or forgiveness of sin. Who can forgive sin but God? This man for all seasons has come dangerously close to standing in God’s stead as millions worship him. His style so…

Continue reading

Gereformeerde klassis Moot spreek hom uit teen die NG Kerk se besluit

Gereformeerde klassis Moot spreek hom uit teen die NG Kerk se besluit Met dank aan Francois van Deventer wat die inligting verskaf het. Die Gereformeerde Kerke in klassis Moot (BetEl, Daspoort, Meijntjieskop, Elofsdal, Innesdal, Kandelaar, OosMoot, Bronkhorstpruit, Pretoria(d), Andeon, Bergsig, Totiusdal en WonderboomSuid.) het die volgende Mosies eenparig aanvaar by vanaand…

Continue reading

OTJIWARONGO STAAN OP VIR DIE WAARHEID!

Dinsdag, 13 Oktober 2015; Johannes de Koning BESLUIT DIE KERKRAAD VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK OTJIWARONGO HET OP ‘N BUITENGEWONE VERGADERING GEHOU OP DIE 13DE OKTOBER 2015 DIE VOLGENDE BESLUIT GENEEM:                                                                                                                  ONS STANDPUNT TEENOOR DIT WAT DIE PAS-AFGELOPE ALGEMENE SINODE VAN DIE NG KERKVERBAND BESLUIT HET OOR SELFDE-GESLAG-VERHOUDINGS (Bewoording met vergunning aan…

Continue reading

Harpazo

Harpazo deur Jacob Prasch. Ons Sal Verander Word Soos Wat Hulle Verander het. “Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die…

Continue reading

Judge Not?

Judge not by Jacob Prasch Introduction Do not speak against one another, brethren. He who speaks against a brother or judges his brother, speaks against the law and judges the law; but if you judge the law, you are not a doer of the law but a judge of it.…

Continue reading

The King is Coming: Who Cares?

Download MP3 Jan Markell and Eric Barger talk eschatology with Dr. David Reagan for the hour. We carry his updated book, “Living for Christ in the End Times: Coping with Anarchy and Apostasy.” Find it here. How can we live for Christ victoriously in these last days? Hardly anyone cares…

Continue reading

How does the United Nations react to Iranian calls for the destruction of Israel? SILENCE

Leefstyl C / Lifestyle C shared ‎Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו‎’s video. En so word Israel net al hoe meer afgesonder van steun en die stemme vir Israel al hoe stiller! Die vraag bly wat sal ons nou kry aan die einde van dit alles. Christene bly maar bid vir…

Continue reading