Christelik

Wat moet ‘n Christen glo volgens die Skrif?

Plekke waar goeie koring verkry kan word regdeur Suid-Afrika >>>

Engels >>>

Audio Video >>>

Preke / Teachings YouTube >>>

Teachings by Jacob Prasch >>>

Remnant Truth Network

(RTNTV – https://rtntv.org/Index)

Wat is nou van belang vir die Liggaam / What is important for the Body now

Wat is nou van belang vir die Liggaam / What is important for the Body now

Die hele Woord van God is ’n betroubare Boek geskryf deur die inspirasie van God met mensehande! Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. 2 Timotheus 3:16-17

Daar is geen twyfel dat die Bybel absoluut waar en histories korrek is nie. God is die uitvoerder van Sy Woord, wat nooit verander nie Psalm 147:15; Jeremia 23:29; Romeine 9:28; 2 Petrus 3:7 Dit is geskrywe dat God in die ou tyd gespreek deur die profete maar in die laaste dae spreek Hy deur Sy Seun wat die ware Logos of Woord is. Hebreërs 1:1-2; Johannes 1:1

Alhoewel die laaste dae begin het met die hemelvaart van Jesus is ons tans in die laaste dae voor Jesus se terugkeer. Dit is duidelik wanneer ons eindtyd profesieë bestudeer aan die hand van huidige gebeure wat regoor die wêreld plaasvind. Gebeure wat in die Woord van God voorskou is alhoewel daar nog baie profesieë is wat vervul sal word voor die laaste basuin sal blaas. 1 Korinthiërs 15:52; 1 Thessalonicense 4:16-18

Bereken die koste versigtig…

Dit is ongelooflik hoeveel mense die Here Jesus leer ken het deur net die Bybel te lees of te hoor en dan die Bybel te glo.
1 Thessalonicense 2:13 Deur hierdie lewensveranderende besluit te neem, het hulle besluit om ’n Christelike lewe te lewe volgens die wil van God. As ’n wedergebore Christen erken hulle nou die Here in elke aspek van hul lewens en soek Sy wil eerder as hul eie.

Moenie vir een oomblik dink dat dit altyd maklik is om ’n Christelike lewe te leef nie. Jy sal vervolg word vir jou geloof soos geskrywe in die Woord van God. Baie Christene regoor die wêreld ervaar intense vervolging terwyl u hierdie bladsy lees. Die Woord van God sê duidelik dat ons die koste moet bereken soos wanneer jy ’n nuwe huis wil bou. Lukas 14:26-28

Bestudeer die Skrifte daagliks…

Dit geld vir elke Christen wat die nodige “berekeninge” gemaak het voordat hulle weggekeer het van die sondige natuur en hul bekeer en God sé genade aanvaar het. Handelinge 17:10-11 Gelukkig weet ons dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Romeine 8:28

Ons behoort ’n behoefte te hê om die Skrif daagliks te bestudeer en te praat met die Here terwyl ons voortgaan om ons redding uit te werk. Filippense 2:12 Ons beveel aan dat u hard werk aan die bestudering van die Bybel en korrekte hermeneutiek. Die Bybel is sonder twyfel die wonderlikste boek wat ooit geskryf is omdat dit God is wat met die mens praat. Die Heilige Gees het mense geïnspireer om woorde te skryf op grond van openbaringe van God.

‘n Lewende Woord…

Dit is daarom nie net ʼn boek van goddelike instruksie nie maar verskaf vertroosting in hartseer, leiding in verwarring en advies met hantering van ons daaglikse probleme. Ons word aangespreek as ons sondig en dit dien ook as daaglikse inspirasie vir elke behoefte. Die Here sê dat ons nie van brood alleen sal lewe nie maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Mattheus 4:4

Die Bybel kan lewens kragtig verander omdat dit ons wys hoe om in ’n verhouding met die Here te tree en dienooreenkomstig te lewe.

Vox populi, vox dei

*“Vox populi, vox dei…” word verkeerdelik aangehaal as “Die stem van die mense is die stem van God…”, bedoelende dat populêre opinie altyd reg is.

Die volle aanhaling is egter, “Nec audienti sunt qui solet docere, ‘Vox populi, vox dei’; cum tumultuositas vulgi semper insanitas proxima est.”

Die letterlike vertaling is: “Moenie luister na hulle wat beweer, ‘Die stem van die mense is die stem van God’ nie, omdat die remoer van die massas altyd na aan waansinnigheid is.” Vry vertaal van: (Cohen, J. M. & Cohen, M. J. 1960.Penguin Dictionary of Quotations.)

Job 12:11  Moet die oor nie woorde toets soos die verhemelte spys proe nie?

Waar vind jy jouself op die Teologiese Front?

Preke / Teachings YouTube >>>

Eskatologie / Eschatology

Fellowship Bible Chapel Teachings and Sermons for those missing good Church / John Haller’s Prophecy Updates

Webtuistes

Glo Die Bybel

Moriel Ministries
Sermons
Newsletter
The Berean Call
Understand the Times
Exposing the Emergent Church
Deception in the Church
Lighthouse Trails

Discerment Ministries

Fellowship Bible Chapel Teachings >>>

moriel-ministries-videos Lifestyle C / Leefstyl C

Soek >>>

LampLight

The Lamplight Project

Kontak ons vir die oorspronklike Lamplight

Projek

DL Moody

YouTube Sermons >>>

Boeke

Kykstof

Audio Video >>>

nuwe-strominge-in-die-teologie Leefstyl C / Lifestyle C

Nuwe Strominge in die Teologie!

Boeke

trojaanse-perd-in-die-ngkerk Lifestyle C / Leefstyl C

Harpazo

C S Lewis

YouTube Sermons >>>

AW Tozer

YouTube Sermons >>>

JC Ryle

YouTube Sermons >>>

Onderwerpe

Briewe en Kommentaar
The future history of the Church
Articles
Evoluton Exposed

Dissipels van die ontluikende kerk

The perpetrators of the
Great Falling Away

The case of Ahab, Jezebel
and the Church of the last days

The case of Jehoshaphat, Ahab, Jesebel and the Church of the last days

Eschatology

Biblical prophecy regarding the end times. Examining the prophetic books of the Old Testament comparing them with the teachings of Jesus and the New Testament writers to present a systematic and insightful view of end time events. Slides, diagrams as well as video footage to present a comprehensive teaching of the 70th Week of Daniel which will usher in the Lord’s return. HIGHLY RECOMMENDED

Professor John Lennox

YouTube >>>

(Christian Philosophical)

e-Sword Home E-Sword

e-Sword Home

#6/7sealrapture#6/7seelwegraping#70steweek#70thweek#7seals#7seels#christelikenetwerk#christian#christiannetwork#daniel#christen#christelik#jacobprasch#laastedae#lastdays#70thweek#70steweek#eschatologypretoria#eskatologie#rapture#revelation#eskatologie#rapture#revelation#wegraping#harpazo#HiddenInPlainSight

#leefstylcnetwerk#christian#lifestylecnetwork,

Addisionele inligting: 

Leave a Reply