WTL Produksies

Sarel van der Merwe – Waarheid Teenoor Leuen Produksies;

Die nuutste postmoderne stominge en geestelike afval in die kerk, word aangespreek deur Mnr. Sarel v.d. Merwe. Hy wys ook op ʼn gepaste en feitelike manier na die dwaling wat verkondig word op die Teologiese front.

Die WTL seminaar oor die “Emerging” Kerk, het heftige reaksie van verskeie pro-emergent teoloë en predikante in die media ontketen. Onder die opskrif: Nuwe Verdagmakery teen NG Teoloë, was die volle voorblad van die Kerkbode van 6 Maart 2009 daaraan gewy om ʼn lasterlike persoonlike aanval teen my te loots – sonder om enigsins te verwys na die feite wat ek op die tafel geplaas het. In hierdie berig het prof. Nelus Niemandt my geëtiketteer as onder andere ʼn “selfaangestelde laksman” en vergelyk met die “Inkwisisie” – wat natuurlik mense op die brandstapel verbrand het (sien aanhegsel 1 vir Kerkbode-berig).

Al die uiters kommerwekkende feite oor “Emerging” Kerkleiers, waarna ek in die reklamemateriaal van die seminaar verwys het (sien aanhegsel 2), was heel gerieflik deur prof. Niemandt in oordrewe taal afgemaak as “haatspraak”, “karaktermoord”, “wilde stellings” en “leuens” – natuurlik sonder om aan te toon watter “stellings” ek dan sou gemaak het wat nie feitelik korrek was nie. Heel ironies het prof. Niemandt skynbaar nie agtergekom dat hy besig is om homself skuldig maak aan presies al dié dinge waarvan hy my beskuldig nie – en dit nogal op die voorblad van die Kerkbode! (vgl. Rom. 2:1) Dit wil voorkom asof ék nie die “laksman” is nie, maar of hy besig is om homself “op te hang” deur sy eie “ wilde stellings ”.

Important Viewing

Nuwe strominge in die Teologie

 

 

Waarheid Teenoor Leuen Produksies

DEBAT TUSSEN PROFESSORE SAKKIE SPANGENBERG EN WILLIAM LANE GRAIG

Die AntWoord Bediening, ‘n plaaslike bediening vir Christelike Apologetiek, in samewerking met die Southern Evangelical Seminary van die VSA, bied hulle 2010 Faith and Reason Konferensie aan tussen 8 en 15 Mei 2010 en wel in Pretoria, Centurion, Johannesburg, Potchefstroom en Kaapstad. Hieronder is die programme vir Kaapstad en Gauteng.

Die hoogtepunt van die geleentheid is na my mening die debat oor die Opstanding van Jesus tussen professore William Lane Graig en Michael Licona aan die eenkant en professore Sakkie Spangenberg en Hansie Wolmerans van die Nuwe Hervorming aan die anderkant. In Kaapstad is daar ook ‘n debat tussen prof Graig en ‘n Moslem geleerde oor die Godheid van Jesus.

Hier volg ‘n paar uittreksels uit Wikipedia se biografie van prof William Lane Graig:

As a New Testament scholar, Craig’s work has centered on the accounts of Jesus’ resurrection…. An Evangelical Christian, an ardent defender of the Christian faith, and a seasoned debater, Craig has been called “the finest Christian apologist of the last half century.”  He is currently a Research Professor of Philosophy at Talbot School of Theology,Biola University…… As a New Testament scholar, Craig has published widely on the historicity of the resurrection accounts of Jesus. Like N.T. Wright and Gary Habermas, Craig has argued that the bodily resurrection of Jesus best explains what can be gleaned from the historical Jesus’ self-understanding, his death and burial, the posthumous apparitions of Jesus, and the origin of the early Christian movement…..

Craig has been critical of liberal theology, metaphysical naturalism, logical positivism, moral relativism, and the ideas put forth by the Jesus Seminar….. He has engaged many prominent academic atheists and liberal theologians in public dialogue. Some of these debates have been subsequently published as books, which include Will the Real Jesus Please Stand Up? Debate with John Dominic Crossan, Jesus’ Resurrection: Fact or Figment? Debate with Gerd LüdemannDoes God exist?….. In March 2006, Craig and New Testament scholar Bart D. Ehrmanengaged in a debate entitled “Is There Historical Evidence for the Resurrection of Jesus?”

WTL Bedieninge onderskryf nie noodwendig alle standpunte wat deur die sprekers of organiseerders van hierdie konferensie gehuldig word nie, maar is oortuig dat die lesings en debatte stimulerend en insiggewend sal wees en moontlik ‘n positiewe bydrae kan maak om Christene weer ‘n slag aan die dink te sit, veral in hierdie tyd waarin baie ‘n breinlose ervaringsgodsdiens propageer, en veral omdat so min teoloë in SA werklik bevredigende antwoorde op hierdie betrokke vraagstukke gee.

Hoop ek sien u daar,
Groete in Christus,

Sarel J. van der Merwe,
WTL Multimedia Bedieninge.

Postmoderne Strominge en Geestelike afval in die kerk

Die nuutste postmoderne stominge en geestelike afval in die kerk, word aangespreek deur Mnr. Sarel v.d. Merwe. Hy wys ook op ʼn gepaste en feitelike manier na die dwaling wat verkondig word op die Teologiese front.

WTL Seminaar in Bloemfontein – 21-24 Februarie 2010

SEMINAAR OOR DIE INFILTRASIE VAN ANTICHRISTELIKE LERINGE IN DIE KERK

Son 21 – Woens 24 Februarie 2010

Martie Du Plessis Skoolsaal, Du Plooy Singel, Fichardpark, Bloemfontein

Aanbieder: Sarel van der Merwe van WTL Multimedia Bedieninge

PROGRAM:

SESSIE 1 – Sondagoggend 10h00 – 11h00

(a) Persoonlike getuienis Sarel van der Merwe:

Verlossing vanuit die New Age misleiding en roeping om die kerk te waarsku. ˜

Persoonlike soeke na die waarheid te midde van verskillende dwaalstrominge binne die kerk en teologie.

(b) Bybelse perspektief op die infiltrasie van die kerk deur Antichristelike leringe en hoe dit in die eindtyd sal manifesteer.

SESSIE 2 – Sondagaand 18h30 – 19h30

Die Jesus Seminaar, die Context Group en die Nuwe Hervorming : “Nuwe Teologiese Paradigma” OF eeue oue aanslag van Satan op die Persoon en verlossingswerk van Jesus Christus?

SESSIE 3 – Maandagaand 19h00 – 20h00

Die Postmoderne “Emerging” Kerk: “Nuwe Reformasie” OF New Age Infiltrasie van die kerk?

SESSIE 4 – Dinsdagaand 19h00 – 20h00

“Christelike” Meditasie en Mistisisme: Baan dit die weg vir ‘n Multigeloofs Globale Spirtualiteit of Eenwêreldgodsdiens?

SESSIE 5 – Woensdagaand 19h00 – 20h00

Die verdraaide Evangelie, valse “herlewings”, tekens, wonders en onbybelse geestesmanifestasies van die Word of Faith, Transformations, Kingdom Now en ander aanverwante bewegings.

Die lesings word deurgaans aangebied aan die hand van insiggewende dokumentêre video- en ander visuele materiaal.

Dokumentêre en lering DVD’s oor verskillende aspekte van dwaalleer in die kerk en teologie, sal te koop aangebied word by die seminaar.

Navrae kan gerig word aan Nardus Borman by selfoon nommer 082 898 0853.

WTL DVD OOR DIE “EMERGING” KERK NOU BESKIKBAAR

Beste mede-Christene,

Deel 1 van ʼn stel van 3 DVD’s, opgeneem tydens WTL Bedieninge se 28 Feb. 2009 seminaar oor die sogenaamde “Emerging” of “Ontluikende” Kerk, is nou beskikbaar. In hierdie DVD word daar belangrike sake aan die orde gestel soos:

˜ Die groterwordende probleem van oënskynlik blinde en dowe teoloë en kerkleiers wat nie Satan se strategieë raaksien nie en ook nie bereid is om na enige waarskuwing in hierdie verband te luister nie – die sogenaamde “Seisoen van Luister” ten spyt.

Op hierdie DVD word daar ook wesentlike vrae aangespreek soos:

˜ Het ons in die “Emerging” Kerk te make met ʼn “nuwe teologiese paradigma”, ʼn “nuwe postmoderne manier van kerkwees” OF met ʼn eeue oue sataniese misleiding?

˜ Is hierdie “nuwe ontluikende spiritualiteit” in werklikheid ‘n “Nuwe Reformasie” OF is dit dalk eerder ‘n New Age infiltrasie van die kerk?

Hierdie DVD is 1½ uur lank en bevat insiggewende dokumentêre video-materiaal oor die New Age- en Intergeloofsbewegings en die Oosterse infiltrasie van die Weste. Daar is ook heelwat nuwe visuele materiaal by hierdie DVD ingesny wat nie tydens die seminaar vertoon was nie.

Die WTL seminaar oor die “Emerging” Kerk, het heftige reaksie van verskeie pro-emergent teoloë en predikante in die media ontketen. Onder die opskrif: Nuwe Verdagmakery teen NG Teoloë, was die volle voorblad van die Kerkbode van 6 Maart 2009 daaraan gewy om ʼn lasterlike persoonlike aanval teen my te loots – sonder om enigsins te verwys na die feite wat ek op die tafel geplaas het. In hierdie berig het prof Nelus Niemandt my geëtiketteer as oa ʼn “selfaangestelde laksman” en vergelyk met die “Inkwisisie” – wat natuurlik mense op die brandstapel verbrand het (sien aanhegsel 1 vir Kerkbode-berig).

Al die uiters kommerwekkende feite oor “Emerging” Kerkleiers, waarna ek in die reklamemateriaal van die seminaar verwys het (sien aanhegsel 2), was heel gerieflik deur prof Niemandt in oordrewe taal afgemaak as “haatspraak”, “karaktermoord”, “wilde stellings” en “leuens” – natuurlik sonder om aan te toon watter “stellings” ek dan sou gemaak het wat nie feitelik korrek was nie. Heel ironies het prof Niemandt skynbaar nie agtergekom dat hy besig is om homself skuldig maak aan presies al dié dinge waarvan hy my beskuldig nie – en dit nogal op die voorblad van die Kerkbode! (vgl. Rom. 2:1) Dit wil voorkom asof ék nie die “laksman” is nie, maar of hy besig is om homself “op te hang” deur sy eie “ wilde stellings ”.

ANDER DVD’s en CD’s oor DWAALLEER in die KERK en TEOLOGIE:

1. “Nuwe” Strominge in die Teologie: Word die Hart van die Evangelie Uitgeruk?
1-UUR DOKUMENTÊRE DVD oor die dwaalleer van die sg Jesus Seminaar en die Nuwe Hervorming en hoedat dit die Teologiese Opleiding van die die NG Kerk infiltreer. Hier kan u aan die hand van eksklusiewe video-materiaal, die standpunte van verskeie teoloë uit hulle ie mond hoor. ’n MOET SIEN vir elke Christen wat dit nog nie gesien het nie.

2. Dwaalleer in die Kerk en Teologie.
STEL VAN 3 LERING DVD’s (± 6 ure in totaal) opgeneem tydens ’n dagseminaar aangebied deur Sarel van der Merwe.

1.     DVD 1 –  Persoonlike getuienis Sarel vd Merwe: Bekering vanuit die New Age Beweging. Wat is Dwaalleer ? – ’n Bybelse Perspektief.

2.     DVD 2 – In diepte Kritiese Evaluering van die verskillende aspekte van die dwaalleer waarna kortliks in die Nuwe Strominge DVD verwys word soos die sg “Nuwe” Wêreldbeeld, Godsbeeld, Christologie, ens. Weerlegging van die teëwerpinge van die teoloë teen die Nuwe Strominge DVD.

3.     DVD 3 – Hoe moet ons Dwaalleer in die Kerk hanteer ? – Bybelse en praktiese riglyne. 8 Bybelgelowige Christene vertel hulle persoonlike verhale van hoe hulle deur dwaalleer uit hulle eie gemeentes verdryf is.

3. Teologiese Opleiding van die NG Kerk Onder Skoot.
1-UUR CD van ’n debat oor die Nuwe Strominge DVD tussen Sarel van der Merwe (vervaardiger van die DVD) en prof Cas Vos en dr Flip du Toit (van die Fakulteit Teologie van Tukkies) – uitgesaai tydens twee agtereenvolgende RSG Oopgesprek radioprogramme. Hierdie CD werp heelwat meer lig op die verskillende sake wat in bg DVD’s ter sprake kom.

Hierdie CD word GRATIS saamgestuur wanneer enige van bg DVD’s bestel word.

Groete in Christus,
Sarel J van der Merwe,

Waarheid Teenoor Leuen Multimedia Bedieninge

Wees so vriendelik en stuur hierdie e-pos oor ons DVD’s ook aan Christen vriende op jou adreslys, met die versoek dat hulle dit weer aan hulle vriende sal stuur, ens. Dit is belangrik om hierdie boodskap van waarskuwing so wyd en vinnig as moontlik te versprei. 

Aanhegsel 1 – Kerkbode Berig

VOORBLADBERIG KERKBODE, 6 MAART 2009.

Nuwe verdagmakery teen NG teoloë

Die man wat twee jaar gelede ’n herrie in die NG Kerk veroorsaak het met ’n omstrede DVD waarin verskeie vooraanstaande teoloë in die NG Kerk van dwaalleer beskuldig is, mnr Sarel van der Merwe, is terug met ’n nuwe arsenaal aantygings en verdagmakery teen die kerk….

Aanhegsel 2  

SEMINAAR OOR DIE POSTMODERNE ONTLUIKENDE KERK (“EMERGING CHURCH”)

Sedert die vrystelling van die dokumentêre DVD Nuwe Strominge in die Teologie: Word die Hart van die Evangelie Uitgeruk?, het daar heelwat ander strome besoedelde water in die groot teologiese en kerklike see gevloei. Terwyl talle “wagters op die mure” steeds besig is om te waarsku en te stry teen vorige dwaalstrominge, het die mees resente stroom van geestelike misleiding byna ongemerk die Christelike Kerk wêreldwyd oorspoel. Hierdie uiters subtiele postmoderne “herverwoording” van die Evangelie staan bekend as die Ontluikende Kerk (Emerging Church), en is besig om in ‘n toenemende mate ‘n alles omvattende paradigma verskuiwing in elke faset van die Christendom teweeg te bring….

Aanhegsel 3 –  Stephan se reaksie 

Transkripsie van prof Stephan Joubert se reaksie op die WTL seminaar reklamemateriaal (NG Gemeente Kemptonkruin 1 Maart 2009)

Ons hoor deesdae om elke hoek en draai van die sogenaamde ontluikende kerk. Nelus Niemandt het ‘n boek geskryf oor die ontluikende kerk, in engels die emerging church of die emergent church. En nou begin ouens in Suid-Afrika e-posse rondstuur en ons bietjie waarsku daarteen. Wat is dit? Wat is aan die gebeur? Waarnatoe is kerkwees op pad? Dit is eintlike al waaroor ek vir hierdie volgende paar oomblikke net saam met jou wil reflekteer en vir jou gedagtes los om daarmee huistoe te gaan….

Aanhegsel 4 –  

Guillaume Smit demoniseer Tom Lessing

7 APRIL 2007

THE ONGOING DISCUSSION WITH TOM LESSING

Labels: emerging church

Dear Tom

It is against my better judgment that I engage in this correspondence with you. I am afraid that you will take what I write and strip it of its original context and use the quote as if itself was what I meant to say. This being said, I want to put a few things into perspective about the ongoing discussions on our different weblogs…. 

Contact Sarel:

PO Box 88
Florida Hills
1716

e-Mail: sarelwtl@telkomsa.net

Tel:      +27 11  472  6964
Cell:      +27 82  689  7603

KONTAK WTL INDIEN U WIL HÊ DAT ONS ‘N SEMINAAR OOR BOGENOEMDE OF ANDER AANVERWANTE ONDERWERPE, IN U AREA MOET KOM AANBIED.

 

Comments are closed