Ecclesia semper reformanda est

Die ware kerk sal voortdurend reformeer.sekel Lifestyle C / Leefstyl C

Dit is ’n waarheid wat uit die Reformasie kom.

Dit is egter ’n beginsel wat deur mense gehandhaaf was wat buite die Rooms-Katolieke kerk beweeg het sedert die tyd van die dissipels.

Dit is egter imperatief dat daar na die Woord van die Here gekeer sal word en nie na sekere dogma deur mense vasgestel nie. Daar is heelwat wat reggestel sal moet word en die vraag is nou wie het die moed om verby sekere onskriftuurlike dogmatiese stellings van verskeie kerke te kom en die Woord van die Here duidelik te sien soos die konteks nou vereis.

Sekerlijk de Gereformeerde Waarheyd […] leert dat in de Kerke ook altijd veel te herstellen is” Theodor Mahlmann

Die Gereformeerde Kerk moet altyd bly reformeer volgens die Woord van God!
Die latyn sê dit so mooi:
Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum Dei.
(‘The reformed Church must be always reforming according to the Word of God’)

Ek dink dis juis ons posisie wat nader is aan dit wat hulle daai tyd begin het tot waar dit vandag is rondom die regte beskouing van die Teorie en die Praktyk na aanleiding van die lig wat vanuit die Woord deur die Gees van God openbaar word hier voor Sy terugkeer na die aarde vir die Millennium op aarde!

Daar het baie water in die see geloop en baie dinge word nou meer duidelik vir die wat werklik wil weet!
Ek is seker Luther en Calvyn sou gesien het wat gedoen moes word rondom hoe die Woord van God duideliker word rondom baie dinge in afwagting van die terugkeer van onse Here Jesus.

DANIËL 12:3-4
En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.

Dan praat hulle so lelik met ons wat hulle op die regte pad probeer kry!

Die Gees van God moet nie uitgeblus word nie!
I THESSALONICENSE 5:19
Blus die Gees nie uit nie.

Luister wat Die Gees aan die gemeente sê!
OPENBARING 2:25, 29
Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom.
Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Ons leef in ’n tyd waar die Here se terugkeer naby is en die vyeboom reeds bot!

As jy nie eers die millennium wat nog kom duidelik uit die Skrif kan sien nie moet jy weet jou dogma beperk jou.

As jy dink jy is gered as jy klein gedoop is, het jy ’n probleem!

As jy dink die gawes moet beoefen word soos die meeste charismatiese kerke doen het jy ook ’n probleem. Dat die gawes beoefen moet word, is waar maar baie konserwatief volgens die Woord van die Here. As jy reken die gawes het geëindig met die Handelinge kerk het jy ook ’n probleem en die Gees van die Here word uitgeblus deur jou!

As jy verkeerd optree rondom die gawes, per implikasie die manifestasie van die Gees van God in jou eie lewe en die liggaam, gaan jy beslis nie genoeg olie hê soos wat die 10 meisies vermaan was om te hê nie! As jy nie die regte olie het nie gaan jy ook beslis nie die Woord van die Here reg verstaan nie.

As jou eskatologie nie eers naby die leer van die Skrif is soos wat die korrekte tydsgees (Zeitgeist) huidig duidelik bepaal nie gaan jy ’n krisis tegemoet!


En die vyeboom bot!

Vyeboom bot Leefstyl C / Lifestylr C
Eschatology >>>
We have to get oil!

Die tyd raak min, maak maar seker jou eskatologiese vertrekpunte is korrek!

Eskatologie / Eschatology

Larkin-Charts-Daniel-and-Revelation Lifestyle C / Leefstyl C
We have to have discernment when talking about Eschatology withstanding the apostasy in the contemporary church that The Word of God warns would precede the return of Jesus. With the Conviction that ……

Comments are closed