En so het almal behoue aan land gekom

Die patroon van Handelinge gaan herhaal vir die laaste dae se gelowiges! Die begin en die einde van Handelinge. In die begin is die gelowiges sonder krag maar bymekaar toe hulle moes wag vir die uitstorting van die Gees. Na die een wat teëhou (Restrainer) ophou teëhou (restrain) gaan die gelowiges weer soos daai tyd sonder krag wag vir die wegraping dan is dit te laat om olie te kry!
Hierdie gedeelte van Handelinge 27 neem ons tot in die laaste dae eskatologies waar die son en maan en sterre nie meer sal skyn nie en die geestelike winde baie erg sal waai! Die koring word in die see gegooi! Dis te sê van die plekke waar daar nog koring is! Hulle is min!
Screenshot_20160725-052353Die Hermeneutiek, Eskatologie en Pneumatologie moet reg wees buiten die dogma!
Gawes moet konserwatief en Bybels beoefen word!
Geen Calvinisme, “Signs and Wonders”, “Word of Faith” of “Emergent en Purpose Driven”, “Replacement Theology”, “Cessationism” of “Charismania” nie!
Hebreërs 6:2 se Baptismos moet gevang word! Dopinge/Baptisms die meervoud! Daar moet aanbeweeg word na vaste spyse!

Die skip gaan sink en/of het reeds gesink!
Ek praat nie van die wat al lankal in hul kanon is nie!

Die vraag is of jy by die regte mense is wat behoue sal bly en aan die planke en stukke van die skip vashou en behoue op die strand uitkom! Vergeet maar van die groot groepe!

HANDELINGE 27:20-25, 38, 41-41, 44 AFR53
En omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en ’n hewige storm ons gedruk het, is eindelik alle hoop om gered te word, ons ontneem.
En nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hul midde opgestaan en gesê: Manne, julle moes na my geluister en nie van Kreta afgevaar het nie en julle so hierdie ramp en skade bespaar het.
Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip.
Want daar het in hierdie nag by my gestaan ’n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien.
En hy het gesê: Moenie vrees nie, Paulus; jy moet voor die keiser staan, en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar.
Daarom, hou moed, manne; want ek glo God dat dit so sal wees soos aan my gesê is.
En nadat hulle met voedsel versadig was, het hulle die skip ligter gemaak deur die koring in die see te gooi.
En hulle het op ’n plek verval met die see aan weerskante en die skip laat strand; en die voorskip het vasgeraak en onbeweeglik bly sit, maar die agterskip is deur die geweld van die branders uitmekaar geslaan.
en die ander, sommige op planke en sommige op stukke van die skip. En so het almal behoue aan land gekom.


En die vyeboom bot!

Eschatology >>>
We have to get oil!

Die tyd raak min, maak maar seker jou eskatologiese vertrekpunte is korrek!

 

Comments are closed