Leefstylafrigting

Leefstylafrigting

Life Coaching Page >>>

Ons kliënte ontvang bystand van ons leefstylafrigters terwyl motivering verskaf word om doelwitte te bereik. Ons luister, gee eerlike en objektiewe terugvoer asook perspektief. Vertroulikheid is nie onderhandelbaar nie.

Ons help kliënte om leefstyl evaluasie te doen, persoonlike doelwitte te bepaal, strategieë te ontwikkel en aksieplanne te ontwerp om sodoende hul leefstyle dan dienooreenkomstig aan te pas. Ons verskaf ‘n plek vir kliënte om verantwoording aan hulleself te doen. Ons kan spesifieke insig en vaardigheid aanleer om ‘n kliënt te bemagtig om verandering teweeg te bring.

Ons kliënte is verantwoordelik vir hul eie suksesse wat gedeeltelik of soos vereis deur ons gefasiliteer sal word. Ons staan ons kliënte by om sekere uitkomstes te bereik. Ons maak slegs aanbevelings en elke klient is self aanspreeklik vir hul eie lewens en hul eie besluite.

Leefstylafrigting

Formaat

Eerste Afrigting Konsultasie / Informele gemaklike sessie

Eerste Formele Sessie wat deur pakket bepaal wordLeefstyl Model Lifestyle C / Leefstyl C

Verdere Sessies soos geskeduleer

Telefoon bystand / Skype

Epos bystand

Groep Sessies

Soos geskeduleer en onderwerpe sal verskil

Privaat Afrigting
Bekendstelling van ʼn gebalanseerde leefstyl
Leefstyl afrigting kan in individuele of groep formaat
gedoen word. Individue, Vriende en Gades kan geakkommodeer word in sessies.

Besigheidsektor Afrigting
Optimale funksionering in die werkplek
In die besigheidsektor word leefstyl werk gedoen met Senior Bestuur, Bestuurders en   Personeel. Deur dit te doen word optimale funksionaliteit verseker…

Ons vertrekpunt is Christelik.

Gaan na Gesonde Leefstyl Bladsy / Go to Healthy Lifestyle Page

LCHF en KETO Leefstyle word oorweeg / LCHF and KETO Lifestyles are considered.

The Ketogenic Lifestyle Basics

What is it, pairing of food, meal plans and much more!

Gaan na Gesonde Leefstyl Bladsy / Go to Healthy Lifestyle Page

#ketopta, #ketopretoria, #leefstylCketo, #lifestyleCketo, #daniestrydomketo

Die volgende areas kan aangeraak word in ʼn afrigtingsessie:

Lifestyle-diagram Lifestyle C / Leefstyl C


Addisionele inligting: Leefstyl C funksioneer vanuit Pretoria (Gauteng), Suid-Afrika. Ons kan enige kliënt(e) akkommodeer vir ‘n leefstylverwante sessie, by ‘n plek gerieflik vir albei partye. Kontak Danie Strydom vir professionele leefstylafrigting en liniëring. Leefstylafrigting Pretoria. Ketopretoria. Johannesburg, Bloemfontein, Durban, Kaapstad ens.

Gaan na Gesonde Leefstyl Bladsy / Go to Healthy Lifestyle Page

Facebook

https://www.facebook.com/LeefstylC/

Instagram

https://www.instagram.com/leefstylc/

Twitter

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/danie-strydom-1b396390/detail/recent-activity/shares/

#ketopta#ketopretoria#leefstylCketo#lifestyleCketolifestyleClifestylelifestyle Cketoketo pretorialeefstylleefstyl cpretorialeefstylCketo pretoriagesonde leefstylhealthylifestyle#leefstyl#lifestyle#daniestrydomketo

#ketopta#ketopretoria#leefstylCketo#lifestyleCketo#mooikloof#coachinghub#hub#leefstyl#lifestyle#daniestrydomketo#wilsonpta#wilsonpretoria#wilsongholfpta#ketopta#ketopretoria#leefstylCketo#lifestyleCketo#mooikloof#zambesitennisklub#montanapark#besembiesie#gondolier#coachinghub#hub, , #leefstylc#lifestylec#daniestrydomketo#sweetandsaltyzambezi#daniestrydom#leefstyltennisakademie#lifestyletennisacademy#thevenue#danie#wineandfood#wynenkos#pretoriaOos#pretoriaEast#toerusting#equipment#tennis#golf, #lifestylecsurfflyfishing#leefstylcseevlieghengel#leefstylcvlieghengel#lifestylecflyfishing#lifestylecfishing#leefstylchengel#lifestylechobbies#leefstylcstokperdjies#komatigorgelodge, #gholf


Voltooi vir navraag:

Leave a Reply