Mooikloof Estate Tennis

Mooikloof Landgoed / Mooikloof  Estate
Image result for Mooikloof estate logo

Mooikloof is bekend as ‘n unieke behuisingslandgoed. Inwoners kies om Mooikloof hul tuiste te maak as gevolg van die wonderlike eienskappe en voordele wat Mooikloof bied, beide as belegging asook prima en eksklusiewe leefwyse. Leefstyl C hanteer tennisafrigting in Mooikloof vir die afgelope 18 jaar asook die fasilitering van tennis en leefstylafrigting sessies. Kom geniet dit hier saam met ons by die Leefstyl Kern en hou gerus die verwikkelinge hier dop!

Mooikloof is renowned for being a unique housing estate. Residents have chosen to make Mooikloof their place of residence as a result of the many wonderful features and benefits that this fantastic estate offers, both as an investment and as a way of life, offering prime, exclusive lifestyle to residents. Lifestyle C has been conducting tennis coaching in Mooikloof for the past 18 years as well as the facilitation of tennis and life coaching sessions. Come and enjoy it with us here at the Lifestyle Hub and keep your eye on the developments here.

Mooikloof Equestrian No automatic alt text available.Estate StablesDSC_0056

Image may contain: sky and outdoor


DSC_0078    DSC_0079  DSC_0065    

DSC_0062    DSC_0048    DSC_0056 

DSC_0074 DSC_0048 DSC_0063


Gaan na Gesonde Leefstyl Bladsy / Go to Healthy Lifestyle Page

LCHF en KETO Leefstyle word oorweeg / LCHF and KETO Lifestyles are considered.

The Ketogenic Lifestyle Basics

What is it, pairing of food, meal plans and much more!

Gaan na Gesonde Leefstyl Bladsy / Go to Healthy Lifestyle Page

#ketopta, #ketopretoria, #leefstylCketo, #lifestyleCketo, #daniestrydomketo


Tennisbaan Besprekings / Tennis Court Bookings

Maandag / Monday

Baan A

 

Baan B

Sosiaal – Social

 

Dinsdag / Tuesday

Baan A

 

Baan B

Sosiaal – Social

 

Woensdag / Wednesday

Baan A

14:00-20:00 (Afrigting / Coaching Lifestyle C)

 

Baan B

Sosiaal – Social

 

Donderdag / Thursday

Baan A

14:00-20:00 (Afrigting / Coaching Lifestyle C)

 

Baan B

Sosiaal – Social

Vrydag / Friday

Baan A

Sosiaal – Social

Baan B

Sosiaal – Social

 

Saterdag / Saturday

Baan A

08:00-15:00 (Afrigting / Coaching Lifestyle C)

15:00 Sosiaal – Social

 

Baan B

Sosiaal – Social

15:00 Sosiaal – Social

 


Voltooi vir Tennis Lidmaatskap / Complete for Tennis Membership

Besprekings vir Afrigting en Sosiaal Blok bespreking sal hier op die Webblad beskikbaar wees en by die ingang van die Klub /  Bookings for Coaching and Social Block Bookings will be up here on the webpage and at the entrance of the Club.

Reëls 

Hoflikheid en Sportmanskap word hoog op prys gestel.

Daar sal slegs een baan op ‘n slag beskikbaar wees vir Afrigting. Die ander baan sal beskikbaar wees vir sosiaal (First come first served).  Slegs Lede.

Gereelde Sosiaal kan vroegtydig Blok bespreek word teen R10 per uur en ligte teen R25 per uur. (Dit word slegs op redelik gereelde gebruik gedoen en is vooruit betaalbaar met bespreking) Slegs Lede.

Geen Skaatsplanke of Fietse op die bane nie.

Bane word slegs vir speel van Tennis gebruik.

Bane en perseel moet gesluit word na gebruik.

Ligte kan gebruik word teen R25 per uur op versoek. (Ligteskakelaar word gesluit so sleutel moet gekry word)

Die prosedure vir Ad hoc sosiaal sal gekommunikeer word.

Die bane en perseel word op eie aanspreeklikheid gebruik. Leefstyl C of enige van sy verteenwoordigers sal geen aanspreeklikheid dra vir beserings of enige ander gebeurlikheid nie.

Geen Afrigting op Sondag

Alle Afrigters moet geregistreer wees by Tennis SA en voldoen aan die Etiese Kode.

Gebruik van bane vir funksies moet ten minste 3 weke voor die tyd bespreek word.


Rules

Courteousness and Sportsmanship will be highly regarded.

Only 1 court at a time will be booked for Coaching. The other court will be available for social (First come first served) Members Only.

Social on a recurring basis can be Block booked at R10 per hour and lights at R25 per hour. (This will only be done with prepayment on booking) Members Only.

No Skateboards or Bicycles on the courts..

Courts are only used for playing Tennis.

The courts and premises have to be locked after playing.

Lights can be used at R25 per hour on request. (Light switch will be locked and the key has to be collected)

The procedure for Ad hoc social will be communicated.

The courts and premises are used on own responsibility. Lifestyle C and any of its representatives will not be held liable for any injuries or any other contingency.

No coaching on Sunday

All Coaches have to be registered with Tennis SA and adhere to the Code of Ethics

Use of the courts for functions have to be booked at least 3 weeks before the time.

Voltooi asb. / Please Complete


Tennis Equipment Toerusting – Wilson


Familiedag Pret 

DSC_0078    DSC_0079  DSC_0065    

DSC_0062    DSC_0048    DSC_0056 

DSC_0074 DSC_0048 DSC_0063


Wilson Equipment

Order Tennis Equipment here

more-win-100th Lifestyle C / Leefstyl C

Tournaments

Toernooie

jacaranda-roundrobin Lifestyle C / Leefstyl C

Healthy Lifestyle / Gesonde Leefstyl 

Make a Booking

 

20140820_140705  

Healthy Lifestyle / Gesonde Leefstyl 

                   Make a Booking

   

 Player Development Programs / Spelerontwikkeling

Kindly contact us for more detail

Back

home


Gaan na Gesonde Leefstyl Bladsy / Go to Healthy Lifestyle Page

LCHF en KETO Leefstyle word oorweeg / LCHF and KETO Lifestyles are considered.

The Ketogenic Lifestyle Basics

What is it, pairing of food, meal plans and much more!

Gaan na Gesonde Leefstyl Bladsy / Go to Healthy Lifestyle Page

#ketopta, #ketopretoria, #leefstylCketo, #lifestyleCketo, #daniestrydomketo


Voltooi vir navraag:

 

Leave a Reply