Judge Not?

Judge not by Jacob Prasch Introduction Do not speak against one another, brethren. He who speaks against a brother or judges his brother, speaks against the law and judges the law; but if you judge the law, you are not a doer of the law but a judge of it.…

Continue reading

Vrystaatse Sinode moet uit Algemene Sinodale verband tree

Die Vrystaatse Sinode moet herbesin oor sy verband met die Algemene Sinode Die bloot emosionele besluit van die Algemene Sinode vir Gay huwelike ens wys dat die kerk toe nie bo die tydsgees kon uitstyg nie.  Die Bybel moet ons enigste rigsnoer wees vir alle belsuite anders raak ons bloot…

Continue reading

Die herders het dom geword!

Die herders het dom geword in die ou tyd! Jer. 10:21  Want die herders het dom geword en die HERE nie gesoek nie; daarom was hulle nie voorspoedig nie, en hulle hele kudde is verstrooi. Kan dit wees dat predikante vandag dom kan wees? Bo redelike twyfel en nie eers…

Continue reading

The King is Coming: Who Cares?

Download MP3 Jan Markell and Eric Barger talk eschatology with Dr. David Reagan for the hour. We carry his updated book, “Living for Christ in the End Times: Coping with Anarchy and Apostasy.” Find it here. How can we live for Christ victoriously in these last days? Hardly anyone cares…

Continue reading

How does the United Nations react to Iranian calls for the destruction of Israel? SILENCE

Leefstyl C / Lifestyle C shared ‎Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו‎’s video. En so word Israel net al hoe meer afgesonder van steun en die stemme vir Israel al hoe stiller! Die vraag bly wat sal ons nou kry aan die einde van dit alles. Christene bly maar bid vir…

Continue reading