Rietfontein Baptiste Kerk

Rietfontein Baptiste Kerk

Rietfontein Baptiste Kerk Lifestyle C / Leefstyl CBesoek gerus Rietfontein Baptiste Kerk vir redelike Skrifuitleg. Orrel word gebruik elke 2de Sondag en met nagmaal. Nagmaal vind elke 1ste Sondag van die maand plaas.

Die enigste probleem wat ons met die deursnee Baptiste vertrekpunte het is dat daar ‘n streek Calvinisme in is wat probleme in die praktyk veroorsaak en ook maak dat daar beperking is in die sien van korrekte eskatologie!

Oggenddiens:    10:00
Aanddiens:        18:00

Prediker
Ds. Jannie van der Hoven
Preke:
16 Januarie 2011 Aand.mp3 (Psalm 119:81 – 88   Soek na die Here) (25MB)

Google Maps >>>

15de Laan 620
Rietfontein
Pretoria

Additional information: Lifestyle C is based in Pretoria (Gauteng), South Africa – We can accommodate any client(s) for requested lifestyle sessions at a venue that is convenient for both parties. You can contact Danie Strydom for professional life coaching and alignment.


Leave a Reply