Afrikaanse Bybel (1933/1953) Mp3 (CD)

Afrikaanse Bybel (1933/1953) Mp3 (CD / cd) Afrikaanse Bybel (1983) Mp3 (CD / cd) Skaf gerus vir jou ñ stel aan en luister na die Woord van die Here. Psalm 119:105 U woord is ’n lamp vir my voet en ’n lig vir my pad. Ander Tale Zulu, Sotho and…

Continue reading

Sotho Bible Mp3 Audio (CD)

Sotho Bible Mp3 (CD / cd) Please get your copy and listen to the Word of God! Psalm 119:105 Your word is a lamp to my feet And a light to my path. Other Languages Evangelistic Tools in other Languages Afrikaans, English, Sotho and Xhosa Mp3 Audio Bible   Recommended Bibles:  New…

Continue reading

Zulu Bible Mp3 (CD)

Zulu Bible Mp3 (CD / cd) Please get your copy and listen to the Word of God! Psalm 119:105 Your word is a lamp to my feet And a light to my path. Other Languages Evangelistic Tools in other Languages Afrikaans, English, Sotho and Xhosa Mp3 Audio Bible   Recommended Bibles:  New…

Continue reading