Waarom Geen Bekerings

Waarom geen Bekerings verskyn in 1898  uit die pen van Andrew Murray. Dit is 38 jaar na die herlewing in die Kaap en teen die tyd was daar weer algemene vervlakking in die gesondheid van die Kerke. Hier is ‘n baie kort opsomming van hierdie boekie met die bede dat … Continue reading Waarom Geen Bekerings

Continue reading