Bespreek nou Afrigting, Oefengroep en Gevorderde Oefengroep Sessies Vooraf

Bespreek nou Afrigting, Oefengroep en Gevorderde Oefengroep Sessies asook Video-Analise Vooraf. Ouderdom en Vlakspesifiek!

Covid 19 Protokol in plek en word fyn bestuur!

Pre-book your Squad and Advanced Squad Sessions as well as Video Analysis Now. Age and Level Specific.

Formele Squad begin en ons kan die ligte nou gebruik. Gevorderde en Vlakspesifieke sessies asook Video-analise word ook geskeduleer.

Dinsdagmiddag
16:00-17:00
0/10 en 0/12
Beginner-Intermediêr of Vlakspesifiek
17:00-18:00
0/12 en 0/14 Beginner-Intermediêr en/of Vlakspesifiek
18:00-19:00
0/14 en 0/16 Intermediêr-Gevorderd en/of Vlakspesifiek
19:00-20:00
0/16; 0/18 en Bo/18/Volwassenes Gevorderd en/of Vlakspesifiek

Leefstyl Tennisakademie (Lifestyle C) in samewerking met Zambesi Tennisklub het ontwikkelingsprogramme vir Tennis in die omgewing.

Die Besigheidsektor word ook by hierdie inisiatief betrek en dit bou op na algemene tennis ontwikkeling Noord van die Magaliesberg tot by Hammanskraal asook in die res van Pretoria!

Brons en Silwer CAP (Centre of Apprenticeship) Sentrum. Opleiding van Afrigters.

Welkom aan Deon Büre die nuwe nr 1 Speler van Zambesi Tennis klub asook Professionele Afrigter ook met jare se ondervinding.

Covid 19 Afrigting Lisensies Zambesi Tennisklub en Laerskool Magalieskruin

Bespreek nou Afrigting, Oefengroep en Gevorderde Oefengroep Sessies asook Video-Analise Vooraf. Beperkte plek Beskikbaar!

Covid 19 Protokol in plek en word fyn bestuur!

Pre-book your Squad and Advanced Squad Sessions as well as Video Analysis Now. Limited Space available.

Navrae / Besprekings

Afrigting en/of Oefengroep/Squad(required)

Dui vlak aan(required)

Dui aan(required)

Lifestyle Tennis Academy (Lifestyle C) in association with Zambesi Tennis Club has development programs for Tennis in the area.

We are involving Business in this initiative and it will build up to tennis development North of the Magalies as far as Hammanskraal and to the rest of Pretoria!

Adults and Children are involved.

More social activity and participation will be planned! “Everyone can play tennis”

This request and challenge is to all clubs and schools in the Greater Pretoria area.

Send inquiries to Danie Strydom if you would like to get involved!

Facebook

https://www.facebook.com/LeefstylC/

Instagram

https://www.instagram.com/leefstylc/

Twitter

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/danie-strydom-1b396390/detail/recent-activity/shares/

#ketopta#ketopretoria#leefstylCketo#lifestyleCketo#mooikloof#coachinghub#hub#leefstyl#lifestyle#daniestrydomketo#wilsonpta#wilsonpretoria#wilsongholfpta#ketopta#ketopretoria#leefstylCketo#lifestyleCketo#mooikloof#zambesitennisklub#montanapark#besembiesie#gondolier#coachinghub#hub#leefstyl#lifestyle#daniestrydomketo#sweetandsaltyzambezi#daniestrydom#leefstyltennisakademie#lifestyletennisacademy#thevenue#danie#andrea#wineandfood#pretoriaOos#pretoriaEast#tennis#golf#gholf

#Squad#Oefengroep#Deon#Danie

#Squad, #Oefengroep, #Deon, #Danie

Comments are closed.