Christelike Netwerk

sekel Lifestyle C / Leefstyl C

Goeie Koring in SA en Internasionaal >>>

Good Grain in SA and International >>>

Engels >>>

Het u dalk dieselfde basis rondom Bybelse geloof as ons, in Suid-Afrika of elders?

Kontak ons As u met mense wil kontak maak wat dieselfde glo. Stuur asseblief jou e-posadres, kontaknommers asook jou provinsie, stad en voorstad waar jy bly.

Gee asseblief ‘n kort omskrywing van jou posisie en ervaring van die huidige toestand rakende die Kerk en die terugkeer van Jesus.

As gevolg van die posisie wat ons ingeneem het en jy dalk ook, bevind ons onsself in klein groepies. Hierdie is ‘n manier om in kontak te kom met mekaar, veral met mense in jou eie area.

Ons het skakels na Bybelstudies op die webtuiste asook weerlegging van die mees relevante dwalings, wat as Christelike dogma verkondig word!
Ons moet steeds met ander gelowiges bymekaarkom wat deel is van die Liggaam van Christus, al is dit informeel.

Jy hoef nie die Ontluikende Kerk, Doelgerigte en afvallige roete te gaan nie.

Daar is ‘n alternatief, kry olie vir jou lamp terwyl dit nog beskikbaar is!

Wat glo ons!

As ‘n nie denominasionele organisasie wat in die Bybel glo het Leefstyl C die volgende Christelike vertrekpunte:

Ons glo in Een God; Die Drie-enige God; Vader, Seun en Heilige Gees. Die Heilige van Israel.

Ons glo in die Bybel, die Ou en Nuwe Testament, as die Woord van God. Ons glo dat die Bybel in die oorpronklike tale gegee is deur God as finale gesag in alle sake relevant tot dogma, geloof en die lewe voor God.

Ons glo in die maagdelike geboorte van Jesus en Sy liggaamlike opstanding asook dat Hy liggaamlik opgevaar het na waar Hy nou sit aan die Regterhand van die Vader.

Ons glo dat die mens gevalle en in sonde gebore word. Dat die enigste manier tot redding die Wedergeboorte is wat deur die Heilige Gees ontvang word. Dit gebeur wanneer ‘n mens die feit aanvaar dat ons ons sondigheid moet bely en dan glo en bely dat Jesus alleen die enigste voorsiening is vir die mens se sondevergiffenis en versoening met God.

Ons glo dat jy getrou aan die Here moet bly volgens die Skrif.

Ons staan by beoefening van die Grootdoop (onderdompeling in water nadat jy tot bekering gekom het) en dat die Nagmaal deur die Bruid van Christus gehou moet word.

Ons glo in die pre-millennialistiese liggaamlike terugkeer van Jesus, wat deur die wegraping (bymekaarmaak van gelowiges by Hom) vooraf gegaan sal word, waarna Hy die Millennialistiese Koninkryk op aarde sal vestig en vanaf Jerusalem sal regeer vir ‘n letterlike 1000 jaar.

Ons glo dat die Gawes van die Gees steeds beoefen moet word deur die Liggaam van Christus op ‘n baie konserwatiewe wyse. Ons verwerp enige ekstreme beoefening deur die Charismatiese en Pentekostalistiese bewegings asook die standpunt van Ekstreme Calvinisme dat die Gawes geëindig het met die Handelinge Kerk.

Ons staan by die Gereformeerde Belydenisskrifte tot die mate wat dit aan die Woord van God konformeer.

Ons sal met almal saamwerk wat hou by die essensiële dogma van die Woord van God.

Voltooi vir navraag:

Area(required)

Addisionele inligting: Leefstyl C funksioneer vanuit Pretoria (Gauteng), Suid-Afrika. Ons kan enige kliënt(e) akkommodeer vir ‘n leefstylverwante sessie, by ‘n plek gerieflik vir albei partye. Kontak Danie Strydom vir professionele leefstylafrigting en liniëring.

#6/7sealrapture#6/7seelwegraping#70steweek#70thweek#7seals#7seels#leefstylcnetwerk#christian#lifestylecnetwork#daniel, #christelikenetwerk, #christiannetwork, #eschatologypretoria#eskatologie#rapture#revelation#eskatologie#rapture#revelation#wegraping, #kompakchristelik#compactchristian#louismalherbe,

Leave a Reply