Die herders het dom geword!

Die herders het dom geword in die ou tyd!sekel Lifestyle C / Leefstyl C

Jer. 10:21  Want die herders het dom geword en die HERE nie gesoek nie; daarom was hulle nie voorspoedig nie, en hulle hele kudde is verstrooi.

Kan dit wees dat predikante vandag dom kan wees? Bo redelike twyfel en nie eers op ’n oorwig van waarskynlikhede nie.

Die Here het lank en hard gepraat met die Herders van die geliefde NG Kerk oor hierdie kwessie.

Hulle het nie die Here hierin gesoek nie maar die mense behaag.

Wat trane van berou en terugkeer na die Here moes wees was trane van blydskap toe die besluit geneem is by die Algemene Sinode van 2015. Daar moet gehuil word oor sonde en nie gelag en feesgevier word nie.

Dit is ’n donker dag vir die NG Kerk en ’n klad op die vlak van teologiese kennis van die verteenwoordigers wat ja gestem het by die Algemene Sinode van 2015.

Wat verstaan jy nie van jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie?

Ons moet beter word in ons lewenswandel soos ons die dag sien nader kom nie slegter nie!

Watse voorbeeld is dit nou vir die wêreld as die kerk soos die wêreld word?

“Wees heilig, want Ek is heilig”

Joh. 17:19  En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees.

1Petrus 1:15  Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word,

1Petrus 1:16  omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.

Hoe sal iemand hulle kan bekeer as sondige gedrag nie as sodanig uitgewys word deur die wat dit moet uitwys nie? Sonde word nie vergewe as jy dit nie bely as sonde nie!

Julle haat mense en pleit dan liefde!

2Petrus 2:20  Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker, Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste.

 Wat word van die lote wat nie vrugte dra nie? Dis baie duidelik. (Dit help nie uitverkiesing word gepleit nie, dis dalk die hele probleem)

Joh 15:1  Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer.

Joh 15:2  Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.

Joh 15:5  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

Joh 15:6  As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.

Ek pleit nog ’n keer vir julle en die liggaam se onthalwe om bekering al het julle dit klaar gedoen! Dalk sal die Here dit aanvaar!

Bekeer julle en pleit by die Here soos Daniël, Jeremia, Esegiël ens. voor Hy kom om die gevolge van jul hande te eis!

As julle nie vir julleself omgee nie dan vir die kudde.


Sogenaamde herderlike brief:

http://www.bybelmedia.org.za/wp-content/uploads/2015/10/Algemene-Sinode-Pastorale-brief.pdf

NG Kerk

Geliefdes in die Here Jesus Christus,
Ons neem vrymoedigheid om aan u te skrywe oor die besluit wat die Algemene Sinode hierdie week oor selfdegeslagverhoudings…

See More


Algemene Sinode 2015 – Selfdegeslag Verhoudings

Die moderator en assessor van die NG Kerk,

Nelis Janse van Rensburg en Dirkie van der Spuy, praat oor die besluit oor selfdegeslagverhoudings wat by die…

YOUTUBE.COM


Die Algemene Sinode van 2015 besluit God is ‘n leuenaar >>>

1 Johannes 1:10 As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.


Ecclesia semper reformanda est

Eskatologie / Eschatology

Comments are closed.