E-Sword Bybel Sagteware

Kry jou kopie teen geen kostes!

Laai dit net af op jou rekenaar en gebruik.

Recommended Bibles:
New American Standard Bible (NASB)
Ou Afrikaanse Vertaling, Bybel (AOV)
(Available electronically on E-Sword)

Afrikaanse Bybel (1933/1953) Mp3 (CD)9780798217194

Afrikaanse Bybel (1983) Mp3 (CD)

Skaf gerus vir jou ñ stel aan en luister na die Woord van die Here.

Psalm 119:105

U woord is ’n lamp vir my voet en ’n lig vir my pad.

Commentaries:
Keil and Delitzsch
Jamieson, Fausset and Brown
Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible
John Gill’s Exposition of the Entire Bible
(Available electronically on E-Sword)

Concordances and Dictionaries:
Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries
Vine’s Dictionary of New Testament Words
Brown-Driver-Briggs Hebrew Definitions
New American Standard Exhaustive Concordance
Webster 1828 Dictionary
(Available electronically on E-Sword)

E-Sword / Esword

e-Sword Home


Afrikaans, English, Zulu, Sotho and Xhosa Mp3 Audio Bible


Christian Network / Christelike Netwerk


En die vyeboom bot! / The Fig Tree is in Blossom!
Eschatology >>>
We have to get oil!

Die tyd raak min, maak maar seker jou eskatologiese vertrekpunte is korrek!
https://lifestylec.com/eskatologie-eschatology/

We have to have discernment when talking about Eschatology withstanding the apostasy in the contemporary church that The Word of God warns would precede the return of Jesus. With the Conviction that ……

Comments are closed.