Geestelike Oorlogvoering

Geestelike OorlogvoeringMoriel Ministries - God is my teacher

Kan ons sop eet met ‘n vurk? Baie moeilik! maar as ons die regte eetgerei gebruik dan sal dit nie vir ons ‘n probleem wees nie.

As ons rondom ons kyk na baie van vandag se gemeentes, dat sien ons dat daar baie klem gelê word op geestelike oorlogvoering. Die Here het vir ons baie wapens, strategie en gereedskap gegee om te doen wat van ons verwag word.

Die algemene probleem met die wêreld van vandag is Oosterse gelowe soos Islam ens. en om teen hierdie dinge op te tree is dit duidelik dat mense die verkeerde wapens gebruik, maar die oomblik as mense begin bewus word dat hulle sop eet met ‘n vurk, dan vind hulle uit dat daar iets drasties verkeerd is. In baie opsigte probeer die kerk om Bybelse riglyne te gebruik as ‘n wapen vir geestelike oorlogvoering, maar hierdie wapens of gereedskap was nie vir die doel waarvoor hulle vandag gebruik word nie. Daar is Bybelse riglyne en toepaslike Skrifte vir geestelike oorlogvoering, wapens en strategie wat vir ons gegee word vir ‘n sekere doel.

Die vraag is, gaan dit oor streeks vorste (geeste), hemelse kragte, sonde, en booshede in regerings en in die wêreld?

As ons kyk na die sedelike en morele verval op alle gebiede, na 30 jaar van Charismatiese herlewings, dan is dit al te duidelik dat die wapens wat gebruik word, nie in hulle doel slaag nie. In die laaste 30 jaar is al wat ons gesien het die opkoms van die Nuwe Wêreld orde (New Age) beweging wat die Westerse Christendom op die geestelike front vervang het.

Die Charismate het katagories gefaal om herlewing te bring. Misdaad is buite beheer, anargie, homoseksualisme, kindermishandeling, aborsies en booshede is aan die orde van die dag.

Het dit nie met ons 30 jaar terug beter gegaan voor hierdie ‘herlewing’ nie? Algemene verval in die kerke is aan die orde van die dag, en die Nuwe Wêreld orde beweging is reeds op die voorgrond, maar steeds word die verkeerde wapens gebruik. Enige mens met ‘n redelike intelligensie sal vir jou sê dat daar beslis iets drasties verkeerd is! Is dit nie merkwaardig dat na 30 jaar, die Charismatiese en Pinkster kerke nog nie tot die besef gekom dat dinge verkeerd is nie?

Lees verder >>>

Comments are closed.