Het die gawe van Profesie gestop met die Handelinge kerk? Té betwyfel!

As daar geredeneer word dat die gawe van profesie onder andere gestop het met die Handelinge Kerk hoe hanteer jy hierdie!Larkin Daniel and Revelation Lifestyle C / Leefstyl C

Jy sien Joël 2:28-32 het meer as een vervulling, een daarvan in Handelinge 2:17-21 en dan weer voor die dag van die Here kom.

Joël 2:28  En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.

Joël 2:29  En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet.

Joël 2:30  En Ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde: bloed en vuur en rookpilare.

Joël 2:31  Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom.

Joël 2:32  En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die HERE gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die HERE sal roep.

Dit is tog duidelik dat daar ’n verdere oplewing van die gawes van profesie sal wees voor die dag van die Here! Jy verstaan tog dat die teks eskatologies na die laaste dae beweeg van die tydperk van die vroeë kerk in die konteks van die gedeelte voorgehou. Jy sien as jou skrifuitleg korrek is, sal jy kan sien dat daar ’n patroon is in die Skrif wat duidelik wys dat die patroon herhaal. Soos dit in die vroeë dae van die kerk was, gaan dit wees in die laaste dae voor die Here se terugkeer. As jy hier slegs met ’n histories grammatikale manier van uitleg kyk kan jy tog steeds sien dat dit duidelik uit die teks kom. As jy dit nie kan sien nie moet ’n mens erns maak met jou skrifuitleg omdat jy nie eers die op die oog af histories grammatikale betekenis kan waarneem nie.

As jy redeneer dat dit klaar afgehandel is vertolk jy nie die skrifgedeelte korrek nie en word die volledige bedoeling van die teks beperk. Dit is ’n algemene fout van mense onder andere wat dink ons is nou in die millennium omdat hulle nie die patroon en ooreenkomste van die eerste koms van die Here en die 2de koms kan onderskei en dan behoorlike skrifuitleg aan die hand van die Skrif daarvolgens kan toepas nie. Die finale vervulling word in vele gevalle in ’n patroon aangebied wat volg met verskeie vervullings op mekaar wat bou na die finale.

So my voorstel sal wees kyk bietjie dieper voordat julle die voor die hand liggende betekenis van die Skrif probeer verander deur te sê die gawe van profesie het geëindig. Ek sê weer dat die meeste wat vandag gesien word, is nie profesie nie maar heel waarskynlik waarsêery op die beste.

Ek verdedig net wat ooglopend in die Skrif staan. Daar sal beslis niks nuut wees wat doktrine betref nie.

As ek so daarna kyk lyk dit vir my meer asof dit sal wees om mense te herinner wat in die Woord van die Here staan want ek sien mense hou hulle baie slim ten opsigte van wat duidelik in die Skrif staan! Dit op verskeie terreine van die elementêre dinge terwyl die tyd uithardloop.

Wanneer sal ons volgens Hebreërs 6:1 verby die begin begin kom as ons heeltyd verskeie aspekte van die Skrif afwys! Wat dan nog as ons die Gees uitblus!

Handelinge 2:12  En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander: Wat kan dit tog wees?

Handelinge 2:13  Maar ander het gespot en gesê: Hulle is vol soetwyn.

Handelinge 2:14  Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek: Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit

moet julle weet, en luister na my woorde.

Handelinge 2:15  Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre.

Handelinge 2:16  Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is:

Handelinge 2:17  En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.

Handelinge 2:18  En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.

Handelinge 2:19  En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp.

Handelinge 2:20  Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom.

Handelinge 2:21  En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Die tyd raak min, maak maar seker jou eskatologiese vertrekpunte is korrek!

Eskatologie / Eschatology

Larkin-Charts-Daniel-and-Revelation Lifestyle C / Leefstyl C
We have to have discernment when talking about Eschatology withstanding the apostasy in the contemporary church that The Word of God warns would precede the return of Jesus. With the Conviction that ……

Comments are closed.