Israel in eskatologie en die gevaar van vervangingsteologie

Pasop vir vervangingsteologie. Dit is ‘n wanklankie vanuit Calvinisme wat ‘n mens baie moet bekommer.sekel Lifestyle C / Leefstyl C

As jou beskouing van Israel teologies nie reg is nie gaan jy ‘n fout maak met jou eskatologie.

Baie mense wonder hoe pas beide Jode en nie-Jode in by God se eindtydplan vir Israel.

Kyk gerus na die videogreep waarin topverkoperskrywer Joel Richardson met Jonathan Bernis van The Jewish Voice gesels oor die verskeie konfliksituasies in die Midde-Ooste. Verskeie noodsaaklike profetiese gedeeltes in die Bybel word uitgelig wat spesifiek verwys na God se plan vir Israel in die laaste dae.


Professor Johan Malan

Israelvisiedwaling

Die Verbondsvolk Israel: Wie is Hulle?

Die regte perspektief

Boere-Afrikaners moet as ‘n saak van dringendheid hulle geestelike perspektief regkry, want dit is van die allergrootste belang. Té lank was ons in kerke waarin vervangingsteologie verkondig is deurdat die kerk as die “geestelike Israel” in die plek van Israel gestel is. In werklikheid is die Israelvisie maar net ‘n verdere voortsetting van hierdie dwaling, en dink dié mense dat hulle die tien stamme van Israel is. Dit is van alle waarheid ontbloot. Ons voorvaders was Germaanse volke wat van Jafet afgestam het, en hulle het in Europa gewoon lank voordat die paar duisend Israeliete in die 8ste eeu v.C. na Assirië weggevoer is. Die Israeliete en die Arabiere is Semitiese volke wat van Sem afstam, daarom is Noag ons naaste gemeenskaplike voorouer met hulle.

Alle volke op aarde, insluitende die nageslag van Gam, is die ontvangers van die evangelie van verlossing, want dit is vir elke volk en taal en stam en nasie op aarde bedoel. Die vraag is net wat ons met die evangelieboodskap gedoen het? As ons dit verdraai of verwerp het, is ons nie weergebore nie en sal ons die koninkryk van God nie sien nie (Joh. 3:3). Oor sulke mense rus die toorn van God, wat binnekort in die groot verdrukking oor die hele wêreld uitgestort sal word. Sorg dat jy dit sekerlik in Christus sal ontvlug!

Wanneer jy wél gered word, word jy nie ‘n Israeliet nie, daarom hoef jy nie jou tassie te pak en Israel toe te gaan nie. Jy word net ‘n geredde Boere-Afrikaner aan wie die Here in hierdie land ‘n plek onder die son gegee het. Die gelofte wat ons voorvaders met die Here gesluit het, is vir ons ‘n verdere anker in hierdie land waar ons bly, maar dit het niks met Israel se verbonde met die Here te doen nie. Ons is in ‘n genadeverbond aan die Here Jesus verbonde, en Hy sal met ons gaan, waar op aarde ons ook al verkies om te woon.

Die wêreld stuur onwrikbaar op ‘n tyd van goddelike toorn en oordele af, asook die skrikbewind van die Antichris. In ‘n tyd soos hierdie kan ons die volgende teks ook op onsself toepas: “Kyk, wat Ek gebou het, breek Ek self af; en wat Ek geplant het, ruk Ek self uit; en dit betref die hele aarde. En sou jy vir jou groot dinge soek? Soek dit nie; want kyk, Ek bring onheil oor alle vlees, spreek die HERE; maar Ek sal jou siel vir jou as buit gee in al die plekke waarheen jy sal gaan” (Jer. 45:4-5).

Ons moet net die Here Jesus voorop stel en Hom soek met ons hele hart. Alle ander sake is bysake, soveel te meer as dit dalk tydelike en verganklike dinge is wat ons nastreef. Maak seker dat jy ‘n plek in die koninkryk van God het wat binnekort geopenbaar gaan word, aan watter volk jy ook al behoort.

Boere-Afrikaners, Jode en Israel

Israelvisie Volhard met hulle Dwalings

Siener van Rensburg en die Boerevolk


Twin Pillars of Madness (Refuting Calvinism)


Calvyn / Calvinisme die leuen!


Dispensations and Covenants-James Jacob Prasch

A Short reflection on Dispensationalism / Covenant Theology / Reformed Baptists / Darby / Scofield / Tulip / Calvinism / The Old and New Testament the correct view!

‘n Oorsig oor Dispensasie Teologie / Verbondsteologie / Gereformeerde Baptiste / Darby / Scofield / Tulip / Ou en Nuwe Testament die regte beskouing!


 


What Love Is This? 

Calvinism’s Misrepresentation of God

Front Cover
Dave Hunt
Berean Call

Many sincere, Bible-believing Christians are Calvinists only by default. Thinking that the only choice is between Calvinism (with its presumed doctrine of eternal security) and Arminianism (with its teaching that salvation can be lost), and confident of Christ’s promise to keep eternally those who believe in Him, they therefore consider themselves to be Calvinists.

It takes only a few simple questions to discover that most Christians are largely unaware of what John Calvin and his early followers of the sixteenth and seventeenth centuries actually believed and practiced. Nor do they fully understand what most of today’s leading Calvinists believe.

Although there are disputed variations of the Calvinist doctrine, among its chief proponents (whom we quote extensively in context) there is general agreement on certain core beliefs. Many evangelicals who think they are Calvinists will be surprised to learn of Calvin’s belief in salvation through infant baptism and of his grossly un-Christian behavior, at times, as the “Protestant Pope” of Geneva, Switzerland. Most shocking of all, however, is Calvinism’s misrepresentation of God, who “is love.”

It is our prayer that this volume will enable readers to examine more carefully the vital issues involved and to follow God’s holy Word­–not man’s teachings. “The first edition of this book was greeted by fervent opposition and criticism from Calvinists. In this enlarged and revised edition I have endeavored to respond to the critics.” –Dave Hunt


B60750 – T.U.L.I.P. AND THE BIBLE

TULIP and the Bible is available as a Kindle book at Amazon.

Thousands of readers have been wonderfully and powerfully influenced by Dave Hunt’s authoritative, 590-page hardcover treatise on Calvinism, What Love Is This? but many have asked for a more concise analysis of “reformed” theology.

After years of popular demand, TBC is pleased to offer this resource, designed to help believers navigate the confusing and conflicting views surrounding the Five Points of Calvinism, commonly known by the acronym, T.U.L.I.P.

Presented in an attractive, easy-to-read 5×7 paperback (and “trimmed down” to just 190 pages) are Dave’s essential comments on the Five Points—extracted from the pages of What Love Is This? and beautifully arranged for greater accessibility.

Some readers may never have heard of T.U.L.I.P. others, though knowing that it has something to do with Calvinism, find it difficult to remember what each letter represents:

 • “T” stands for : Total Depravity
 • “U” stands for: Unconditional Election
 • “L” stands for: Limited Atonement
 • “I” stands for: Irresistible Grace
 • “P” stands for: Perseverance of the Saints

Quoting from the major Calvinistic creeds or confessions (including actual citations and context from the Canons of Dort and the Westminster Confession of Faith), Dave Hunt proceeds to dissect the “sacred” T.U.L.I.P. one petal at a time—exposing each of Calvin’s five points to the light of Scripture as a workman “rightly dividing the word of truth.” With reformed theology and reconstructionism enjoying a recent resurgence among young adult ministries and across denominational boundaries, TBC is pleased to offer this long-awaited resource at an attractive price for owning, sharing, and giving. Ask about case quantity discounts!

Excerpted from Dave Hunt’s bestselling book What Love Is This?, TBC has created a series of smaller, more digestible portions highlighting specific aspects of Calvinism. Other titles in the series include:

 • A Calvinist’s Honest Doubts Resolved by Reason and God’s Amazing Grace
 • Calvin’s Tyrannical Kingdom – Geneva’s Experiment in Christian Dominionism

DVD059 – WHAT LOVE IS THIS?

Does the Bible present a gospel which can only be understood by a select group of theologians?

This power-packed presentation captures the essence of Dave Hunt’s book of the same title and provides a succinct historical overview for a careful analysis of the issues involved. The system resulting from Augustine’s role in the theology of Luther and Calvin may be seen as nothing other than a doctrinal superimposition upon the Scriptures and a misrepresentation of God, who is love.

CALVINISM

Many sincere, Bible-believing Christian are “Calvinists” only by default. Thinking that the only choice is between Calvinism (with its presumed doctrine of eternal security) and Arminianism (with its teaching that salvation can be lost), and confident of Christ’s promise to keep eternally those who believe in Him, they therefore consider themselves to be Calvinists. It takes only a few simple questions to discover that most Christians are largely unaware of what John Calvin and his early followers of the sixteenth and seventeenth centuries actually believed and practiced. Nor do they fully understand the eternal implications and ramifications of what most of today’s leading Calvinists preach and teach. 

Among Calvinist’s chief proponents there is general agreement on certain core beliefs. Many evangelicals who think they are Calvinists would be surprised to learn of Calvin’s belief in salvation through infant baptism, and of his grossly un-Christian behavior, at times, as the “Protestant Pope” of Geneva, Switzerland.

Most shocking of all is Calvinism‘s misrepresentation of God who “is love.”


B05000 – DEBATING CALVINISM

Debating Calvinism – Five Points, Two Views is available for Kindle at Amazon.com.

Calvinism has been a topic of intense discussion for centuries. In this lively debate, two passionate thinkers take opposite sides, providing valuable responses to the most frequently asked questions about Calvinism. Only you can decide where you stand on questions that determine how you think about your salvation.

Is God free to love anyone He wants? Do you have any choice in your own salvation?

“This book deserves to be read carefully by anyone interested in the true nature of God.” —Tim LaHaye, bestselling author of the Left Behind series

“In this debate, you will find a much better understanding of what each side is teaching.” —Chuck Smith, Pastor, Calvary Chapel Costa Mesa

Dave Hunt was an internationally known author and lecturer whose best selling books have been translated into more than forty languages. He passed away in 2013.

James White, director of Alpha and Omega Ministries, is the author of Letters to a Mormon Elder and The King James Only Controversy. He holds advanced degrees from Fuller Theological Seminary and Columbia Evangelical Seminary.

Table of Contents:

 1. Calvinism Affirmed
 2. Calvinism Denied
 3. God’s Eternal Decree
 4. Man’s Inability
 5. Unconditional Election
 6. Jesus Teaches the Doctrines of Grace
 7. The Golden Chain of Redemption
 8. Particular Redemption: True Atonement, True Substitution
 9. Irresistible Grace: God Saves Without Fail
 10. Calvin and Augustine: Two Jonahs Who Sink the Ship
 11. The Central Issue: God’s Love and Character
 12. Regeneration before Faith and Salvation?
 13. Turning the Bible into a Charade
 14. God’s Sovereignty and Man’s Will
 15. Salvation Offered to All
 16. Biblical Assurance of Salvation

Profesie, Laaste dae, Nuus, Armagedon, Armageddon, Afspeel van laaste dae,



En die vyeboom bot!

Eschatology >>>
We have to get oil!
Die tyd raak min, maak maar seker jou eskatologiese vertrekpunte is korrek!
https://lifestylec.com/eskatologie-eschatology/
We have to have discernment when talking about Eschatology withstanding the apostasy in the contemporary church that The Word of God warns would precede the return of Jesus. With the Conviction that ……

Comments are closed.