Joel Osteen does not stand for Christ

 Leefstyl C / Lifestyle C shared The Discerning Sheep Ministries’s photo.
En dan wonder mense nog oor die gevare daaraan verbonde om Joel Osteen en die mede Word of Faith groep te ondersteun! Isebel se tafel is gedek mense, asseblieftog! Daar is niks meer by hulle nie behalwe om weggelei te word van die Here en Sy Woord.
The Spirit of Ahab and Jezebel >>>
The Discerning Sheep Ministries
“If you are a pastor and you endorse the pope…then by default, you do not stand for Christ.”

Watch Joel Osteen so awe-struck at the pope in his TV interview

False Preachers and Prophets Exposed

If you cannot see how crazy Joel Osteen is with his take on this you need help desperately!

Bly maar weg van TBN af want dit is onderandere waar dit alles uitbroei. As jy nog wonder oor Joyce Meyer en Joel Osteen, hulle is van die pad af! Kom weg van hulle af anders gaan jy nie olie kry nie en kan jy dalk as een van die dwase meisies van Matt 25 opeindig.

Wees baie versigtig en bly weg van die “Word of faith” verdwaling van Joel Osteen en Joyce Meyer!

If you are in any way drawn to this, please, consider these words from Jesus and then, think again:
I AM the Bread of Life (John 6:35, 41, 48, 51)
I AM the Light of the World (John 8:12)
I AM the Door of the Sheep (John 10:7, 9)
I AM the Good Shepherd (John 10:11,14) I AM the Resurrection and the Life (John 11:25)
I AM the Way, the Truth and the Life (John 14:6)
I AM the True Vine (John 15:1, 5)
Joyce Meyer and other False Teachers Exposed, Complete Documentary.
This is a documentary exposing Joyce Meyer, and other false Teachers/Prophets.

En die vyeboom bot!
Vyeboom bot Leefstyl C / Lifestylr C
Eschatology >>>
We have to get oil!

Die tyd raak min, maak maar seker jou eskatologiese vertrekpunte is korrek!
https://lifestylec.com/eskatologie-eschatology/

Larkin-Charts-Daniel-and-Revelation Lifestyle C / Leefstyl C
We have to have discernment when talking about Eschatology withstanding the apostasy in the contemporary church that The Word of God warns would precede the return of Jesus. With the Conviction that ……

Comments are closed.