Louis Malherbe van Maksimum Man en Vrou

Elke mens moet in die een of ander stadium ‘n balansstaat van sy lewe opstel. Die vraag is, ‘Wat moet ek doen om ‘n maksimum man in God se oe te wees?’ Louis se, “Daar was ‘n dag in my lewe wat ek my eerlik moes afvra of ek vir my rol as man, eggenoot en as pa toegerus is. Toe het ek so ‘n bietjie van ‘n studie gaan maak en werklik die aangesig van die Here gesoek en daardeur is Maksimum man gebore.

Louis Malherbe -Maksimum Man

Louis Malherbe -Maksimum Vrou

Louis Malherbe – Slegte Gewoontes

Maksimum – Man, Vrou, Tiener, Paar – Waar die tyre die teerpad strike, Yes vir Jesus


Eskatologie – Daniel se 70ste Week Tydlyn

En die vyeboom bot! The Fig Tree is in Blossom!

Vyeboom bot Leefstyl C / Lifestylr C
Eschatology >>>
We have to get oil and you will not get it from them!

Die tyd raak min, maak maar seker jou eskatologiese vertrekpunte is korrek

We have to have discernment when talking about Eschatology withstanding the apostasy in the contemporary church that The Word of God warns would precede the return of Jesus. With the Conviction that ……

Comments are closed.