‘n Koning diensbaar aan die landbou is ‘n voordeel vir ‘n land

logo groot Leefstyl C / Lifestyle C Danie Strydom

Prediker 5:9 Maar ‘n voordeel vir ‘n land onder alles is dit: ‘n koning wat aan die landbou diensbaar word.

Boer Leefstyl C /Lifestyle C

Comments are closed.