Shavuot/Pentecost (Feast of Weeks) and the workings of the Holy Spirit

Jacob provides the Jewish background to Shavuot/Pentecost (Feast of Weeks) and examines the workings of the Holy Spirit in the Old Covenant. Doen jouself ‘n guns en luister na ‘n ordentlike uitleg van wat die Woord van die Here oor die Gawes leer! As jy dink die Gawes het met die…

Continue reading

When God Speaks

When God Speaks by Jacob Prasch Introduction When does God speak? Why does God speak? To whom does He speak? And through whom does He speak? When God speaks to us, why is He doing it, when does He do it, and through whom and to whom? Many people today…

Continue reading

Pentecostal and Charismatic: Is There or Was There Any Difference?

Pentecostal and Charismatic: Is There or Was There Any Difference? by Jacob Prasch >>> Will Rejecting Pentecostalism and Charismatic Gifts Solve The Churches’ Problems? In the recent few years a number of people who had always been open to the gifts of the Holy Spirit have felt driven away from…

Continue reading

Wat leer die Woord van die Here ons oor die Gawes?

Doen jouself ‘n guns en luister na ‘n ordentlike uitleg van wat die Woord van die Here oor die Gawes leer! As jy dink die Gawes het met die Handelinge Kerk gestaak is jy klaar in die moeilikheid! Vir die tyd waarin ons leef is dit belangrik om dit reg te…

Continue reading

Het die gawe van Profesie gestop met die Handelinge kerk? Té betwyfel!

As daar geredeneer word dat die gawe van profesie onder andere gestop het met die Handelinge Kerk hoe hanteer jy hierdie! Jy sien Joël 2:28-32 het meer as een vervulling, een daarvan in Handelinge 2:17-21 en dan weer voor die dag van die Here kom. Joël 2:28  En daarna sal…

Continue reading