Waar vind jy jouself op die Teologiese Front?

Waar vind jy jouself op die Teologiese Front? Pdf >>>

English >>>

Jy sal êrens op hierdie speelveld wees. As jy nie by die Handelinge Kerk is nie is die vraag waarom nie?

Die tyd hardloop nou vinnig uit en jy sal Olie moet kry.

As jy met enige van die mense saamwerk, Lidmaatskap aan hul organisasies  het of bevorder, Hul Boeke verkoop of aanbeveel, Na hulle luister of mense aanhits of motiveer om na hulle te luister gaan jy nie wegkom daarmee nie! Dit sal jou op een of ander manier byt! Hetsy persoonlik of in die groep waar dit gedoen word!

2 Tim 4:1 Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk:
2 Tim 4:2 verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;
2 Tim 4:3 want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,
2 Tim 4:4 en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.
2 Tim 4:5 Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.

Maak seker jy is by die Woord van God! Pdf >>>

Make sure you stay with the Word of God and you do what He says Pdf >>>

Judge not Pdf >>>

Is dit reg om te oordeel Pdf >>>

Hoekom dit belangrik is om te verstaan dat ons moet kan oordeel wat reg en verkeerd is volgens die Woord van die Here anders weet jy niks!

Word of Faith Berean Research Pdf >>>

Emergent Church Berean Research Pdf >>>

New Apostolic Reformation (NAR) Berean Research Pdf >>>

LEONARD SWEET, FRANK VIOLA, AND THE THIRD WAY by Ken Silva Pdf  >>>

Contemplative Prayer Berean Research Pdf >>>


Koop enige van hulle boeke, Lidmaatskap, Luister na of Beveel hulle aan en jy is aandadig!

Katalisators – TBN, GodTV, “FAITH Broadcasting Network” en hul promotors!

Buy any of their Books, Membership, Listen to them or Recommend them and you are responsible!

Catalysts – TBN, God TV, “FAITH Broadcasting Network” and their promoters!


Die Pous of enige van sy vriende – Tony Palmer, Kenneth Copeland, John and Carol Arnott, Brian Stiller, Thomas Shirrmacher, James and

Betty Robinson, Geoff Tunnicliffe

Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK)

Die Wêreld Raad van Kerke (WRK)

Swart Tradisionele Kerke

ZCC


Israelvisie

Afrikaanse Jode

Dogters van Sion

“Hebrew Roots”


Emergent Church / Ontluikende Kerk

Rick Warren Thomas Merton, Thomas Keating, Henri Nouwen, William Meninger, Basil Pennington and other mystics. Brian McLaren, Phyllis Tickle, Marcus Borg, Dallas Willard, Richard Foster, Leonard Sweet, Bob Buford, Brennon Manning, Eugene Peterson, Donald Miller, Rob Bell, Erwin McManus, Tony Jones, Doug Pagitt, Jim Wallis, Tony Campolo, Richard Rhor, Andy Stanley, John Ortberg, Frank Viola, Laurie Beth Jones, Ruth Haley Barton, Rachel Held Evans, Shane Claiborn, Dan Kimball, Shane Hipps, Spencer Burke, Peter Rollins, Steve Chalke, Nadia Bolz-Weber, Jay Bakker, Jen & Brandon Hatmaker,Tony Palmer etc.


(NAR) New Apostolic Reformation

Peter Wagner, Chuck Pierce, Bob Jones, Paul Cain, Cindy Jacobs, Mike Bickle (I –IHOP) Rick Joyner, Bill Johnson (Bethel Church, Redding CA) Todd Bentley, Lou Engle, Brian & Bobbie Houston (Hillsong) Becky Fischer, Brian Simmons, Steve Shultz (Elijah List) Michael Brown, Rod Parsley, Cindy Jacobs, Yonggi Cho, George Otis, Graham Power, Francis Frangipagne, Theo Wolmarans, Jennifer LeClaire, Angus Buchan, Nelus Niemandt (Nuwe Drome vir Nuwe Werklikhede) Stephan Joubert and many others


Contemplative Church / Kontemplatiewe Kerk

St. John of the Cross, Ignatius of Loyola Teresa of Avila, Teilhard de Chardin Basil Pennington, Henri Nouwen Thomas Merton, Thomas Keating Brennan Manning, Brian McLaren Ane Lamot, Dallas Willard Richard Foster, Leonard Sweet Rick Warren, Larry Crabb Tony Campolo, Mike Yaconelli Tony Jones, Beth Moore Ruth Haley Barton, Eugene Peterson John Ortberg, Walter Bruggeman, Shane Clairborne, Robert Webber, Rob Bel, Mike Bickle, Doug Pagitt, Ken Boa, Bill Hybels, Dan Kimball, Ann Voskamp, Tony Palmer etc.


Word of Faith (WOF)

E. W. Kenyon, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Robert Tilton, Benny Hinn, Marilyn Hickey, Paula White, Joyce Meyer, Paul and Jan Crouch, John Avanzini, Jerry Savelle, Morris Cerullo, Oral Roberts, TD Jakes, Brian Houston–Hillsong Joel and Victoria Osteen, Rod Parsley, Robert Morris, Carl Lenz, Peter Popoff, Juanita Bynum, Rodney Howard-Brown, Creflo Dollar, Bill Johnson, Jesse Duplantis, Myles Munroe, Joseph Prince etc.


Kompak Christelik – Compact Christian


Eskatologie / Eschatology


The Spiritual Deception has reached the Food Supply!

The Spiritual Seduction of Satan by James Jacob Prasch


2017 11 05 John Haller’s Prophecy Update – Massive Change

It’s been 500 years since Martin Luther pointed out the errors being made by the Papacy, claiming to be the One True Church. Now, despite the protests to the errant teaching of the Catholic Church, the “movers and shakers” in the charismatic movement are guiding their flocks toward a reunification with Rome, who continues to mislead many. God warns us to ready to rebuke false teachings…yet so many are now embracing it in the spirit of “unity.” Likes lambs to the slaughter, the spiritually unaware are potentially fulfilling the predicted one-world religion that will manifest in the end time. John explains in this week’s update entitled “Massive Change”

The REAL Days of (Elijah) the Prophet

Gifts of the Spirit Part 1-5 by Jacob Prasch

Prophecy Updates by John Haller


Die gees van die Antichris manifesteer via Word of Faith ens..!

Disciples of the Emergent Church

What Should I Say? by Sandy Simpson

False Prophets and Teachers – Valse Profete en Leraars

The error of the New Apostolic Reformation


En die vyeboom bot!
Eschatology >>>
We have to get oil!

Die tyd raak min, maak maar seker jou eskatologiese vertrekpunte is korrek!
https://lifestylec.com/eskatologie-eschatology/

We have to have discernment when talking about Eschatology withstanding the apostasy in the contemporary church that The Word of God warns would precede the return of Jesus. With the Conviction that ……

#6/7sealrapture#6/7seelwegraping#70steweek#70thweek#7seals#7seels#christelikenetwerk#christen#christiannetwork#eschatologypretoria#jacobprasch#johnhaller#laastedae#lastdays,#kompakchristelik#compactchristian#louismalherbe70 weeks of DanielAfrigtingChristelikchristianchristian lifestyleDanieldiscern good and evilEskatologieget oil for your lampHarpazojohn hallerkry olie vir die lampelaaste daelast daysLeefstylafrigtingPhysical & Geopolitical StormsprofesieprophecyProphecy Updates by John Hallerrapturereturn of ChristRevelationwees wakkerWegraping

Comments are closed.