Die Man van God Gestuur – Dr Willie Marais

Dr. Willie Marais – 80 Jaar van Genade 2 Kron 7 13 15 HERLEWING dr Willie Marais Vervulling deur die Heilige Gees Dr Willie Marais Here leer ons bid Dr Willie Marais Jaar van Genade Dr Willie Marais Ps 119 LEEF volgens die WOORD dr Willie Marais Vissers van mense…

Continue reading