Die Man van God Gestuur – Dr Willie Marais

Dr. Willie Marais – 80 Jaar van Genade 2 Kron 7 13 15 HERLEWING dr Willie Marais Vervulling deur die Heilige Gees Dr Willie Marais Here leer ons bid Dr Willie Marais Jaar van Genade Dr Willie Marais Ps 119 LEEF volgens die WOORD dr Willie Marais Vissers van mense…

Continue reading

Louis Malherbe van Maksimum Man en Vrou

Elke mens moet in die een of ander stadium ‘n balansstaat van sy lewe opstel. Die vraag is, ‘Wat moet ek doen om ‘n maksimum man in God se oe te wees?’ Louis se, “Daar was ‘n dag in my lewe wat ek my eerlik moes afvra of ek vir…

Continue reading